Dictionaries | References

मुसळास-ला अंकुर फुटणें


शक्य कोटींतील पण अत्यंत असंभवनीय अशी कांहीं एक गोष्ट घडून येणें. ‘ बिसव्याच्या जगदेवराव पाटलांच्या खुनाच्या खटल्यांत न्यायाधिशांनीं संशयाचा फायदा देऊन सर्व आरोपी सोडले तरी पुन्हा त्यानंतर खरे गुन्हेगार शोधण्याची कोशीस करण्यांत आली तसा प्रयत्न हैद्राबादच्या मोगली न्याय खात्याकडून बिदर दंग्यांतून खरे गुन्हेगार शोधून काढण्याची अपेक्षा करणें म्हणजे मुसळाला अंकुर फुटण्याची अपेक्षा करणें होय. ’ -केसरी १६-७-४०.
असाध्य आजार इ. मधून बरें होऊन पूर्वीप्रमाणें व्यवहार करुं लागणें.

Related Words

पर फुटणें   हातपाय फुटणें   मुसळास-ला अंकुर फुटणें   ऊर फुटणें   पोरगा शुद्धीवर आला, मुसळाला अंकुर फुटला   आजोळा or ला   अंकुर   कपाळ फुटणें   गांडींत मिरची फुटणें   अपयश - अपयशाचें खापर फुटणें   बांगडी-बांगडी फुटणें   अंगीं फुटणें   खड्या खड्यांनी डोके फुटणें   गळा पडणें-फुटणें-बसणें   इकडचा-ला-इकडचा डोंगर तिकडे (इकडे) करणें   कुंकवाचा (ला) धनी   अपेशाचें खापर डोक्यावर फुटणें   पावसाचें पोट फुटणें   फळी फुटणें   ह्रुदय फुटणें   एकटा-ला   अलिकडचा-ला;अलीकडचा-ला   दगडाला पाझर येणें - निघणें - फुटणें   खडा फुटणें   दृष्टीस फांटा फुटणें   वाचा फुटणें   पुच्छ फुटणें-लांबणें-वाढणे   भ्रमाचा भोपळा फुटणें   घांटी फुटणें   संक्रांतीचें गाडगें डोक्यावर फुटणें   खुनाला वाचा फुटणें   धरण फुटणें   उखळांत डोके घातल्यावर मुसळास कोण भितो   अंकुर दिसणें   बीज तसा अंकुर आणि झाड तसें फळ   अकरताळा-ला   पासचा-ला   तिकडचा or ला   रंगेल-ला-ली   हिकडचा or ला   कोरडेशास or ला   आमलाफै ला   लोण्यांत दांत येणें-फुटणें   फुटाणे-फुटाणे उडणें-फुटणें   तांबड फुटणें   पोम बाहेर पडणें-फुटणें   उकळी फुटणें   हातीं पायीं जीभा फुटणें   हंडीवर हंडी फुटणें   झेंडु फुटणें   उरीं फुटणें   ऊर फुटणें   कपाळ फुटणें   कोरडेशास or ला   जन्मांतर फुटणें   तिकडचा or ला   नशीब फुटणें   नाकेल or ला   पुडी फुटणें   प्राण फुटणें   पोकळ फुटणें   फुटणें-दिशा फुटणें   भ्रमाचा भोपळा फुटणें   भाळ फुटणें   यथा बीज तथा अंकुर   लोण्यांत दांत येणें-फुटणें   विपरीत-विपरीत ज्ञानाचा कोंभ फुटणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP