Dictionaries | References

मूर्ख हा कचितच उपदेशाचा स्वीकार करतो

मूर्ख मनुष्याला केलेला उपदेश व्यर्थ होतो.

Related Words

मूर्ख हा कचितच उपदेशाचा स्वीकार करतो   एक मूर्ख आपले परी, बहु लोकांतें करी   स्वीकार   चतुर राहतो निजाधीन, मूर्ख असतो पराधीन   मूर्ख लोक भांडती, वकील घरें बांधती   मूर्खापुढें वाचली गीता, हा अध्याय कोणता?   देवीच्या भोप्या नाचतो अन्‍ दाणे गोळा करतो   पोटांत नाहीं वाढ अन्‌ जीव करतो लाड   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   कुत्रा आपल्‍या ओकावर परत येतो तसा मूर्ख स्‍वभावावर जातो   मूर्ख ओकतो, शहाणा गिळतो   मूर्ख मोठी कल्पना करी, अल्प प्राप्त होय तरी   घेणें दोषाचा अनुभव, हा मूर्खाचा स्‍वभाव   मेलेल्याला मारणें हा मूर्खपणा आहे   मूर्ख वैद्याची मात्रा, वैकुंठाची यात्रा   (समग्र) ग्रंथ पाहिल्‍यावीण । उगाच ठेवी जो दूषण तो एक मूर्ख   हर्ष काल हा पाप काल असतो   मनुष्य हा संवादित्वाचा भुकेलेला असतो   घरीं करतो चोरी, आणि बाहेर करतो मारामारी   दुसर्‍याचा न्याय करतो, आपला कोणी पाहत नसतो   मूर्ख समज   हा-हा मी का तो मी   आधी करावा वाचे स्वीकार, मग का करावा तिरस्कार   चांगले खातो पितो, तो काम चांगलें करतो   अंगारा धुपारा हा सारा मायेचा पसारा   कोणाची मुलगी आणि कोण करतो सलगी   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   करतो एक आणि भरतो एक   नोकर काम करतो आणि धनी पैसे वांचवितो   घाईघाईनें नाश करतो, नाशानें तोटा आणतो, तोट्यानें घरी तंटा लागतो, इतका खटला घाईने होतो   अभिमानाचे मागोमाग, द्वेष करतो पाठलाग   उद्योगाचा त्रास, करतो सदा आळस   समिधा फुलें दुरवा, हा ब्राह्मणाचा ठेवा   उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   मूर्ख कांहीं सुचवितो, सुज्ञा उपयोग होतो   उपास तापास बरा, नको हा संसाराचा पसारा   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   हाय or हा   हा हू   चांदीचा जोडा लोखंडास नरम करतो   विलो तो भिलो हा?   हा रामपहारा आहे   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   निद्रेचा भंग हा प्रकृतीला रोग   हा घोडा आणि हें मैदान   न मागतां कृपा करतो, त्याचा उपकार मोठा होतो   लोका ऐकवी चतुर वाणी, करणी करतो मूर्खावाणी   उपकार करावा हा धर्म, कोणाचा न घ्यावा तो उत्तम   हा दाम हें काम   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP