Dictionaries | References

मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें


[ मोघा = मातीचा लोटा.] लहान काम करतां येत नसतां मोठया कामाला हात घालणें हें चुकीचें आहे.

Related Words

मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   ठिकाणी येणें-लागणें   नका करुं कसरत, तुम्ही जाल घसरत   उतरत्या पायरीस लागणें   शेक-शेक लागणें   पोट तडीस लागणें   मरण जाणणें-समजणें-कळणें कळूं लागणें   रीघ लागणें   पोहणीस लागणें   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   तो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   पोटाच्या पाठीस-मागे लागणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   अंगास कुयला लागणें   इंगळास वोळंबे लागणें   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   हात (ता-तो) फळी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   दानें गरिबी येईना, दैन्य चोरीनें जाईना, द्रव्यानें शहाणा होईना, अलंकारें मान मिळेना   शेवटास लागणें   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   सिगेला येणें-लागणें   हातावर येणें-लागणें, हातावर दूध देऊं लागणें   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   गोड करतां भाषण, मूर्ख होय हर्षायमान   जें सकाळीं करतां येईल तें संध्याकाळपर्यंत लांबवूं नका   सांकर-सांकर लागणें   चुना पानाला न लागणें   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   कसाला लागणें   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   मुंग्या लागणें   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   वांगें वाढीस लागणें   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   उदान लागणें   ऊन वारा सोसणें-लागणें   काळजीं-काळजाला लागणें   गळ्याशीं पाणी लागणें   चुरचुर लागणें   डोळा लागणें   त्याला पीर भेटला म्हणजे तो दबेल   दम लागणें   धोंडे मारुं लागणें   पागेस लागणें   पाठीं लागणें   पायीं लागणें   पोटाच्या पाठीस-मागे लागणें   बारावें वर्ष पालटणें-लागणें   भुईला पाठ लागणें   मच्चीस लागणें   राशीस बसणें-असणें-लागणें   लंबी ताणणें-लावणें-लागणें   विल्हेस लागणें   सुंठीसारखा मागें लागणें   हाताला लागणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP