Dictionaries | References

मोठा घोडा, मस्तीवान थोडा

जो जातीवंत उमदा घोडा आहे तो शांत गंभीर स्वभावाचा असतो, तो उच्छृंखल नसतो. तशींच मोठीं माणसें शांत असतात. क्षुद्र माणसेंच उतावीळ व गडबड करणारीं असतात.

Related Words

चालता घोडा   थोडा   किंचित्‌ वार्‍यासंयुक्त, अग्‍नि मोठा होय प्रदीप्त   मनुष्य ओळखावे संबंधीं, घोडा जेरबंदी   हा घोडा आणि हें मैदान   मोठा घोडा, मस्तीवान थोडा   घरांत नाही लोटा, दिमाख मोठा   मोठा जीव करणें   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   घासिया घोडा, पेटिया चाकर (काय कामाचा)   चाबूक लगामाविना, घोडा न होय नीट जाणा   देना थोडा, दिलासा बहुत   लहान तोंडीं मोठा घांस   घोडा जेरबंदी, मनुष्‍य संबंधी (समजावा-जाणावा-ओळखावा)   नाम बडा, दरसन थोडा   पोकळ वांशांचा आवाज मोठा   घोडा उभा करणें-बांधणें   गळा मोठा करून रडणें   घोडा चालविणें   चांगले कर्मानें थोडा पैका, कुमार्गी बहु देखा   इच्छा आवरी, खर्च थोडा करी   बापापरीस लेक मोठा   हलका द्रव्याश्चर्य मानी, मोठा कीर्तीनें वर्णी   मोठा-मोठी मान करणें   अल्प ज्ञानी, मूर्खात मोठा मानी   मोठा गेला आणि जोहार करुन आला   माझें बापाचा बडिवार मोठा, पदरीं नाहीं सागरगोटा   जेथें धनिकाचा सत्‍कार, तेथें सुजनाचा थोडा आदर   मंत्र थोडा फुंकर जास्त   जिकडे पुढा, तिकडे मुलुख थोडा   वकूफ-वकूफ थोडा व दिमाख बडा   कुणब्‍याचा बेटा, गांडीत (ढुंगात) लंगोटा, पण धर्माचा मोठा   घोडा आपले गुणावर दाणा वाढवितो   घोडा मेला म्‍हणून गाढवाला नाहीं सुतक येत   घोडा पाहावा बसून, आणि सोने पाहावें कसून   मोठा सोयरा, भेटीची शिराणी   घोडा मैदान पुढें आहे   मुख पाहून मुशाहिरा आणि घोडा पाहुन खरारा   हरदासी घोडा   गरीब गायीनें मोडला गोठा आणि गुलाम गायीचा अस्‍करा मोठा   रेवण-चढणीस घोडा, रेवणीस रेडा   हळू-हळू चाल वाटे, मोठा पल्ला गांठे   खेळता घोडा जिंकणें, अथवा जीन हरवणें   घोडा धांवला तर कानाचे अंतर   घोडा मरे भारें, शिंगरूं मरे येरझारें   खाईल तोटा, तो होईल मोठा   अडमुठ्या-मूठ-मोठा   टाळीचा घोडा   मोठा करमळ   न मागतां कृपा करतो, त्याचा उपकार मोठा होतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP