Dictionaries | References

म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां

( गो.) घरीं शेतीच्या कामासाठीं बैलांच्या बारा जोडया परंतु घरचे दुसर्‍याच्या भिक्षेवर जगतात. कांहीं श्रीमंत आपल्या आश्रितांना अगदीं गरीबींत वाढवितात.

Related Words

बारा बलुतीं   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   भीक शीताक कावळो हांगलो   घरा   बारा मुलगे   बारा वाजणें   येना मागूंक भीक जाल्यार गुडगुडी ओडूंक शीक   ज्‍याका आसा बारा हजार माड, ताका आसा तॅरा हजार रीण   सरसकट बारा टक्के   बारा टक्क्याचा दुष्काळ   सुई मागून दोरा   भीक मागत्या दहा (बारा) घरें   भीक माग्याला बारा घरें, तेरा ओसर्‍या   मिळणें-मिळत नाहीं भीक तर वैद्यकी शीक   आगसली ती मागसली, मागसली ती कापुसली (मागून आली ती गरोदर झाली)   कुबेराला भीक मागायला लावणें   बारा पोडी बम्मणाक, तेरा पोडी बायल   तीन तेरा नव बारा (सांगणें)   मंत्रतंत्र भट्टु जाणा, खांवचें जेवचें हांव जाणा   भीक लागणें   बारा भाईकी खेती, बारा भाईची खती, धुपटणा लागे हाती   पोरा,बुद्धी बारा-तेरा   उशाची भाकरी केव्हांहि मोडून खातां येते   हाव or हांव   मडवळाघरच्या लग्नाक वस्त्राची जायना भीक   पाय बरे आसल्यारि होणांक इते भीक?   पीक थीं भीक   देव होतां पाठमोरा।नसतीं विघ्नेंयेतीं घरा।   जेविल्‍या घरा वाशे मोजचें   हांव जेवतां आनि तुका भुकेचें वकद दितां   लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   घरा आशिल्‍लॉ शाणॉ, बाजारां गेल्‍लॉ पिसॉ   भीक असून दारिद्य कां?   आपलें घर बारा कोसांवरून दिसतें   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   बारा बलुते   बारा कोसांवर नणद वसे, तिच्या वासानें दहींदूध नामे   बारा वर्षै पुरलीं   बारा वर्षै तप केलें, गुवाशीं पारणें फेडलें   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   बारा गांव उजाड, आणि फिरतो उनाड   बारा बोडयाचा   बारा भाई   एका लग्नाक बारा विघ्नें   बारा कोसावर नणंद वसे, तिच्या वासानें दहीं दूध नासे   भगलाच्या घरीं बारा औतं, पाहायला गेलं तर एकही नव्हतं   अडक्याची (सव्वा रुपयाची) भवानी, बारा (सोळा) रुपयांचा गोंधळ   चतुराला चिंता फार, मूर्खा नाहीं लाज, सब घोडे बारा टक्‍के, पोट भरले नाही काज   मांडूक-मांडूक म्हणता ‘ हांव रडतां त्या भितीं पावस पडता. ’   हालेसा-हालेसा ! वावराक योरे. हांव भुरगो मगा हालेसा ! जेवक योरे, हांव मान्याय मगा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP