Dictionaries | References

(म्हशीनें) नाकावर पाय देणें

नकटें असणें
नाक चापट, बसकें असणें.

Related Words

पाठ देणें   शह-शह देणें   अंगावर देणें   जळता पाय जाळणें   जोड देणें   अक्रीत देणें   धत्तुरा देणें-दाखविणें   गळ्यात तंगड्या-पाय येणें   पाय उतारार्‍यां आणणें-येणें   पापानें पाय धुणें   लोणी-लोणी खाऊन ताक देणें   नारळ हातीं देणें   शरणचिठी देणें   हात कापून देणें   शब्द खालीं पडूं न देणें   गुण घेणें-देणें   यदुपति-देणें घेणें, यदुपति जाणे   नाकावर पदर येणें   ताण देणें   पूजा देणें   अंगावरचें लेणें जन्मभर देणें   जन्म देणें   चढावर चढ देणें   दाढी धरून टांचा, पाय तुडविणें   पायांत पाय, त्याचा जन्म व्यर्थ जाय   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   दाबा देणें   पदर फाडून देणें   दिवसावर नजर देणें   ताव देणें-मारणें   पोटास टांचा देणें   दांत पाडून हातावर देणें   वाटेचा पाय-वाटेचें पाऊल आड वाटेस पडणें   तिसरा पाय   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   (वर) पुष्पांजलि करणें-देणें   शष्प देणें न् शष्प घेणें   पाऊल मागें न देणें   दिव्याला निरोप देणें   सख्या सासूला लागला पाय, मामेसासू रागानें जाय   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   संसाराचें ओझें मनाचें, पाय धरा विठोबाचे   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   उतारचिट्ठी देणें   तर्‍हेस-तर्‍हे देणें   मातीच्या मोलानें विकणें-देणें   बाल्या देणें-मारणें-हाकणें   स्वर स्वर देणें   कान भरवून देणें   मांडी देणें   आट आय, नव व्यय, मागिरी कोणाचेइ धरि पाय   कुत्र्याचे पाय   (कुत्र्या) मांजराचे पाय   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   काढता पाय   गरीब गाय, आणि पोटांत पाय   गरीब गाय, गळ्यांत पाय   गोगलगाय, (अन्‌) पोटांत पाय   तिसरा पाय   धाय, धाय करम लिखा सो पाय   नाकावर पाय देणें   पाय   पाय घेणें   पाय देणें   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   पायरीवर पाय देणें   पिंजिल्ल्यांत (पिनल्ल्यांत) पाय   पोटावर पाय देणें   बाहेरचा पाय   मेंगी गाय पोटांत पाय   मागला-मागला पाय   मांजराचे पाय   मांजराचें पाय   ये कुत्र्या, खा माझा पाय   सासूचा पाय सुनेला लागला किंवा सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनेंच पायां पडावें   हत्तीचा पाय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP