Dictionaries | References

यत्नें आस्था धरुन, रिती घेई प्रपादून


मोठया आस्थेनें व प्रयत्नपूर्वक चांगल्या चालीरीती अवश्य शिकून घ्याव्यात.

Related Words

आस्था   धरुन   धरुन सोडुन वागणें   यत्नें आस्था धरुन, रिती घेई प्रपादून   हात धरुन काढून लावणें   नाक मुठींत धरुन जाणें   पाय धरुन ओढणें   हात धरुन जाणें   लोभ्यालि थैली असून रिती, गरीबालि नास्तनां रिती   लांचलुचपत द्क्षणा आणि घेई ते तत्क्षणा   देई घेई ती आईबाई, न देई ती मसणांत जाई   मुतणें-उभ्यानें-फेर धरुन मुतणें   पकड धरुन बोलणे   मुठींत जीव धरुन राहणें   नाक धरुन बसणें   वैद्य भेटला कच्चा, प्राण घेई पोराचा   रिती   द्रव्य असल्या चांगल्या रिती, सभ्यपणा आणिती   आईबापा मारी लाता, बाईलीला घेई माथा   वाणी गूळ खाई परी मांडी आड घेई   कोल्‍ह्याचे पडले काम, डोंगरावर घेई आराम   रिती (पोतें) पिशवी उभी राहात नाहीं   हिमटा-हिमटा घेई चिमटा, न जाऊन बसे कोणटा   सूकृतीच्या पोटीं जन्म घेई प्रीति   धैर्य धरुन श्रम घेती, ते पर्वतादीक उलटती   सुवर्णाचें गोकर्ण तोंडात धरुन जन्मास येणें   वेठीचें घोडें धरुन लढाई मारणें होत नाहीं   हातीं घोडा धरुन चालावें, दमल्यावर स्वार व्हावें   गुरु उभ्यानें मुतूं लागले की शिष्यमंडळ (लिंग) धरुन मुततात   यत्नें आस्था धरुन, रिती घेई प्रपादून   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP