Dictionaries | References

यशाचे पर्वत झाले

( ऐति. म्हण.) फार मोठें यश लाभलें. - (अंताजी माणकेश्र्वर) पया ३१३.

Related Words

पर्वत   सप्त कुलाचल-पर्वत   दुःखाचे डोंगर, पर्वत   बटके-देव झाले लटके, ब्राह्मण झाले बटके   इच्छा काय आणि झाले काय   पापाचे पर्वत   तीळ तांदूळ एक झाले, वाटाणे गडगडत गेले   यशाचे पर्वत झाले   देव झाले लटके, ब्राह्मण (बामन) झाले बटके   महमद पर्वत न्याय   राई-राईचा डोंगर-पर्वत करणें   भयर पर्वत, भितर खर्वत   चिंतेच्या दगडावर दुःखाचा पर्वत कोसळला   चौदा इंद्र झाले तरी इंद्राणी एकच   कुणब्‍याचें पोर शहाणें झाले तर गोंधळ्याचीच कथा गाईल   ज्‍या गांवाला गेले, त्‍या गांवचे झाले   चांगलें झालें तर सर्वांचें, वाईट झाले तर एकाचें   रसवडे एक झाले आणि वार्‍यानें द्रोण उडून गेले   राईचा पर्वत केला, संतोष झाला मूर्खाला   नारद-पर्वत   अति दुर्लघ्य पर्वत   साबार उदेतेक गेल्ल्यार पर्वत आस   राईचा (होतो) पर्वत, रंकाचा (होतो) राव   डोळे चिरीव चांगले, वृद्धपणीं सरक्‍या झाले   कसे झाले तरी वाघाचें पिलूं   मिळकत-मिळकत तीन टक्के, खर्च झाले सात टक्के   झाले बहु, होतिल बहु, आहेतहि बहु, परंतु यासम हा।   उपरे आले आणि धनि झाले   घरचें झाले थोडें आणि व्याह्याने धाडले घोडें, तेहि तीन पायांनी लंगडें   बायकोनें दिली भर, तों पती झाले तर्र   राजे राजांचें दळ हाले आणि प्रजेचे हाल झाले   कान निरुपयोगी झाले तर उपयोगी डोळे   हराम हरामाचा माल, गाल झाले लाल   बबर्ची-बबर्ची फार झाले कीं स्वैयंपाक बिघडलाच   बाळसें-तरण्याचे झाले कोळसे, म्हातार्‍याला आलें बाळसें   छंदी फंदी एक झाले, आकाश पाताळ एक केलें   कथा ऐकून किटले कान, पण नाही झाले ज्ञान   झाले केश श्र्वेत, बुद्धि नाही येत   करायला गेली काय, वरती झाले पाय   काम झाले पाहिजे तर स्‍वतः जा, नको तर पाठीव दुजा   पतिव्रता राख (साख), नवरे झाले लाख   कर्जामुळे झाले कुळाचें वाटोळें   सालझाडा-सालझाडे झाले आणि लग्न आटोपलें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP