Dictionaries | References

येना मागूंक भीक जाल्यार गुडगुडी ओडूंक शीक

( गो.) भीक मागता येईना तर गुडगुडी ओढावयास शीक. कारण या संवयीमुळें तरी तंबाखूसाठीं मनुष्य दुसर्‍याजवळ भीक मागतो. दुर्गुण व वाईट संवयी स्वाभिमानाला कमीपणा आणतात. तु ०- भीक मागतां येईना तर वैदिकी - वैद्यकी शीक.

Related Words

येना मागूंक भीक जाल्यार गुडगुडी ओडूंक शीक   भीक शीताक कावळो हांगलो   आपने नयन गवांके दर दर मागे भीक   भीक मंगना पण मशालजी रखना   घालता जाल्‍यार घालगे रांडी भीक, हांव पेडणचो भिकारी   उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ चाकरी, निदार भीक, न मिळे भीक तर (नाही तर) वैद्यकी (वैद्यगिरी) शीक   मांगे भीक, पुछे गांवोकी जमा   अवतण - अवतण टाकून भीक मागणें   आपला आयला मागूंक, घालगे रांडे भीक   दे ग बाई जोगवा ! म्‍हणून कोणी भीक घालीत नाहीं   मिळणें-मिळत नाहीं भीक तर वैद्यकी शीक   कुबेराला भीक मागायला लावणें   भीक मागत्या दहा (बारा) घरें   भीक माग्याला बारा घरें, तेरा ओसर्‍या   बिना मागे मोती मिले, मांगे न मिले भीक ।   गाढवीण गूळ हागती तर डोंबारीण कां भीक मागती   भीक मागणाराला दहा घरें   भीक न घालणें   कोणी घालीना भीक तर पंतोजीपणा शीक   भीक मागावी आणि जरबहि दाखवावी   एकच फोड दुखता, सगले आंगाक फोड जाल्यार खंय दुखता?   भीक लागणें   पुत मागूंक यात्रेक गेलो, बाईल विसरनु घरीं आयलो   गेलेलो मानु परत येना, भेतिलें माणिक समजायना   एक काळ मांयचो जाल्यार एक काळ सुनेचो   आमाडे ना जाल्यार म्हाळ खळना   देव दितलो जाल्यार घरा बसिल्ल्याकडेन दिता   फुकट राग, भीक माग   उल्लोक कळना जाल्यार तोंड धांपचें   ताकाकरितां भीक मागायची तर भांडे कां लपवावें   बरँ जात्लँ जाल्यार राती कित्या हागूं जात् लँ आशिल्लँ?   घाल गे रांडे ! भीक   बडया घरचा पोकळ वासा, भीक मिळेना मूठ पसा   म्हातारी जाल्यार जांव, बाबडी घराक आधार आस   आपुण रांड शिनाळें जाल्यार भावाबायले पातयेना   येर्‍यान गेलें ना जाल्यार हणयेन गेलें   लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   पडत पासो जाल्यार खेळत पिसो   मडवळाघरच्या लग्नाक वस्त्राची जायना भीक   रेडयाऽगांडी भरावे खोडो थोडो जाल्यार आनीक भरा   आपण भीक मागतो तो दुसर्‍यास काय देतो   न्याय करतलो जाल्यार फोण्या वचुंक नाका   परदेशीं भीक बरी   पीक थीं भीक   पाय बरे आसल्यारि होणांक इते भीक?   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   मनांत ठाय आस जाल्यार मचव्यांतून ठाय आसे   मानेवैले केंस फाटीर ना जाल्यार पोटार   भीक असून दारिद्य कां?   देश गेला, परदेश गेला. शीक माझी कहाणी.(water) वाटर म्हणतां प्राण गेला, खाटखालीं पाणी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP