Dictionaries | References

ये कुत्र्या, खा माझा पाय

कुत्रा पहा.

Related Words

पाय   पाय धरणें   (वर) पाय येणें   पाय येणें   पाय पोटीं जाणें   पाय भुईला लागूं न देणें   माझा   पाय बरे आसल्यारि होणांक इते भीक?   मागला पाय पुढें न ठेवणें   खा खा सुटणें   मागील पाय पुढें नाहीं पुढील पाय मागें नाहीं   जमिनीस पाय लागणें   पाय फोडणें   पिंजिल्ल्यांत (पिनल्ल्यांत) पाय   पायाशीं पाय बांधून बसणें   पाय उतारा होणें-येणें   पाय धरुन ओढणें   याहो मुंगळोजी? गूळ खा   खा करणें   पायरीवर पाय देणें   दाढी धरून टांचा, पाय तुडविणें   आंथरुण पाहून पाय पसरावे   पडल्यावर पाय   पांगळाक पाय आयले, गुवांक पडले   दोन व्हडयाचेर पाय दवरप   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   टाळ गेला, मांदळ गेला माझा धेंडा नाचूं द्या   आऊचा काऊ, तो ह्मणे माझा मावसभाऊ   अडला नारायण गाढवाचे पाय धरी - अडला हरी गाढवाचे पाय धरी   पाय मोडणें   पाय फुटणें   सुखं च ये शयनै च मे   ये दगडा, पड पायावर   पाय धरणें   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   तुझा माझा रस गळे, तुला पाहून जीव जळे   तालुका-खा   तट्टू माझा रतनघोस, मागें चाले कोसकोस   तारका or खा   भरली माझी डिचकोली, फाटली माझी चिंधकोली, असा माझा गोहो, नीत वर जावो   नवशिका or खा   करा सेवा, खा मेवा   आपण दोघे भाऊभाऊ, माझा कोंडा तुझे पोहे एके ठिकाणी ठेऊं आणि फुंकून फुंकून खाऊ   आंबसुका-खा   मागला पाय पुढें न घालूं देणें   दोराला पाय लावणें   सडका पाय   हात पाय काडया ढेर वाढया   पाठीला पाय देऊन येणें   पाय तोडणें   अडला नारायण गाढवाचे पाय धरी   अडला नारायण गाढवाचे पाय धरी - अडला हरी गाढवाचे पाय धरी   अढ्याला पाय लावून निजणें   अंथरुण पाहून पाय पसरणें   अंथरुण पाहून पाय पसरावे, आदा पाहून खर्च करावा   आट आय, नव व्यय, मागिरी कोणाचेइ धरि पाय   आठवणीला गोमेसारखे शंभर पाय असतात   आढ्याला पाय, पिढ्याला (कुडाला) डोकें   आढ्याला पाय लावून निजणें-झोप घेणें   आंत, आंतला, आंतील, आंत पाय ओढणें   आंथरुण पाहून पाय पसरावे   आपले पाय माझ्या घरीं लागावे   आपलो पाय आपल्या माथ्यार   आंबसुका-खा   आबा बायल जा आनि भीक मागून खा   उठ पाय बाहेर   ऊन खाण्यानें तोंड जळते, थंड करून खा   एक ठेंचनें न फिरे, तर दुसराहि पाय चिरे   एक पाय तळ्यांत नि एक पाय मळ्यांत   एक पाय वेश्या घरीं, दुसरा पाय वैद्याचे घरीं   एक वेळ पाय घसरतरीच घसरतवता   एका ठेचेनें न फिरे, तर दूसराहि पाय चिरे   कडाका-खा   कुत्र्याचे पाय   कुत्र्याचे पाय मांजराचे पाय   कुत्र्याचे पाय मांजरावर आणि मांजराचे पाय कुत्र्यावर   कुत्र्याचे पाय मांजरावर, मांजराचे कुत्र्यावर करणें   कुत्र्याचे पाय मांजरावर व मांजराचे पाय उंदरावर   कुत्र्याच्या शेंपटीवर पाय देऊं नका   कुत्र्याचा पाय   कुत्र्याचा पाय मांजरावर आणि मांजराचा पाय कुत्र्यावर   (कुत्र्या) मांजराचे पाय   करायला गेली काय, वरती झाले पाय   कुल्‍याला पाय लावणें   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   कशांत काय, फाटक्यांत पाय   काढता पाय   किडा विवेकें पाय टाकी, मग मनुष्‍यानें कां व्हावें अविवेकी   किती चालसी झराझर, तरी दोन्ही पाय बराबर   कोणाचे पाचोळ्यावर देखील पाय देऊ नये   कोणाचे पोटावर पाय देऊं नये   खा खा करणें   खालीवर पाय पडणें   खोका or खा   खोका-खा   खोड्यांत पाय घालावयास येतो, पण काढावयास जड जातो   खोड्यांत पाय घालावयास येतो पण काढावयास परवानगी लागते   गडका or खा   गरीब गाय, आणि पोटांत पाय   गरीब गाय, गळ्यांत पाय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP