Dictionaries | References

ये रे कुत्र्या, खा माझा पाय


कुत्र्यास आपला पाय खाण्यास आमंत्रण करणें म्‍हणजे स्‍वतः होऊन स्‍वतःवर आपत्ति ओढवून घेण्यासारखे आहे.

Related Words

पाय   पाय धरणें   (वर) पाय येणें   पाय येणें   पाय पोटीं जाणें   पाय भुईला लागूं न देणें   पांगळाक पाय आयले, गुवांक पडले   पाय बरे आसल्यारि होणांक इते भीक?   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   खा खा सुटणें   माझा   पिंजिल्ल्यांत (पिनल्ल्यांत) पाय   लांडगा आला रे लांडगा आला !   मागला पाय पुढें न ठेवणें   मागील पाय पुढें नाहीं पुढील पाय मागें नाहीं   जमिनीस पाय लागणें   पाय फोडणें   याहो मुंगळोजी? गूळ खा   पडल्यावर पाय   पाय धरुन ओढणें   पायाशीं पाय बांधून बसणें   पाय उतारा होणें-येणें   पायरीवर पाय देणें   आंथरुण पाहून पाय पसरावे   दाढी धरून टांचा, पाय तुडविणें   भररे पोटा, जा रे दिवसा   टाळ गेला, मांदळ गेला माझा धेंडा नाचूं द्या   आऊचा काऊ, तो ह्मणे माझा मावसभाऊ   अडला नारायण गाढवाचे पाय धरी - अडला हरी गाढवाचे पाय धरी   ये दगडा, पड पायावर   तारका or खा   भरली माझी डिचकोली, फाटली माझी चिंधकोली, असा माझा गोहो, नीत वर जावो   करा सेवा, खा मेवा   पिकास द्या कोळपणी, धान्य भरा रे गोणीं   तुझा माझा रस गळे, तुला पाहून जीव जळे   तालुका-खा   तट्टू माझा रतनघोस, मागें चाले कोसकोस   दिवाळेचे दिवे रे पुता   सुखं च ये शयनै च मे   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   नवशिका or खा   बायको रे करीनास, तूंच गे रांडे होईनास   गरीबाच्या पोटावर पाय आणणें-येणें   किती चालसी झराझर, तरी दोन्ही पाय बराबर   सडका पाय   हात पाय काडया ढेर वाढया   दोराला पाय लावणें   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   पाय तोडणें   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   आट आय, नव व्यय, मागिरी कोणाचेइ धरि पाय   आंबसुका-खा   आबा बायल जा आनि भीक मागून खा   ऊन खाण्यानें तोंड जळते, थंड करून खा   (कुत्र्या) मांजराचे पाय   काका मामा गा, घरांत असेल तें खा   खरोखर-रीं-रे   खोका-खा   पडल्यावर पाय   पोटावर पाय देणें   मागला-मागला पाय   ये   साळोंका or खा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP