Dictionaries | References

"य" Words

  |  
(यक्षिणीची) कांडी फिरविणें      यू   ये   ये उद्योगा आणि बैस माझ्या खांद्यावर   ये कुत्र्या, खा माझा पाय   ये तोंडा ! जा तोंडा !   ये दगडा, पड पायावर   ये बी लडदू, जा बी लडदू   ये रे कुत्र्या, खा माझा पाय   य वै पिता स वै पुत्रः   यःकश्चन   यःकश्चित   यःकश्र्वन   यःकश्र्वित   यःपलाय   यःपलाय (ते) स जीवति   यः-यःपलाय करणें   यआं   येइतलग   येई वेळे, खाई केळें   येईना न् जाईना आणि उगीचहि राहीना   येईना न् जाईना, माहं (माझं) नांव मैना   येईल तितकें बोलू नये व खावेल तितकें खाऊं नये   येईल राजाची राणी, तर भरील परवडीनें पाणी   येउतें   येऊतें   येऊन जाऊन   येऊनजाऊन   यऊल   येऊल   यक   येक   यक तन्दुरुस्ती, हजार न्यामत बरोबर आस्त   यॅक वाट्टल्यान समजूं जाय नाजाल्यार यॅक जेवतल्यान समजूं जाय   यक्क   यक्का   येक्का   यकंगबाजी   येकजफ्त   येकटी   यंकणा   यकृत   यकृत्   युक्त   युक्त II.   युक्त III.   युक्त्ताश्व (आंगिरस)   येकतमता   युक्त्या   यकता दिली   युक्तायुक्त   युक्ताहार   युक्ताहारी   युक्ति   युक्ति तेथें मुक्ति   युक्तिकौशल्य   युक्तिप्रयुक्ति   युक्तिप्रयुक्तीनें   युक्तिमान्   युक्तिमान्-वान्-वंत   युक्ति-युक्तीच्या पोटीं   युक्तिवता   युक्तिवाद   युक्तिसार   युक्ती   युक्तीयुक्तीनें करणें-घेणें   युक्तीस येणें   येकदेठीस लागणें   यकदान   येकपदमार्ग   यकृब   यकरंगी   यकरूप   यॅकल्या जड, दॉघां ल्हौ, तिघांनीं दोंगोर पर्तिला   येकला   येकवर्ण   येकवोढी   यक्ष   यक्षु   यक्ष II.   यक्षु II.   यक्ष III.   यक्ष IV.   यक्षकर्दम   युक्षदंड   यक्षधूप   यक्षप्रश्न   यक्ष्मनाशन (प्राजापत्य)   यक्ष्मा   यक्ष-यक्षगंधर्व थबकेल तेथें मूर्ख खुशाल धडकेल   यक्षेश्वर   यक्षिणी   यक्षिणी   यक्षिणी-यक्षिणीची कांडी फिरणें   येकसुई   यूका   येका   येकांत   येकांतीं लोकांतीं। स्त्रियांसीं भाषण। प्राण गेल्या जाण। करुं नये॥   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.