Dictionaries | References

लई-लई वटवट, अन् खाई मटमट

वस्तूचा उपभोग घ्यायचा पण तसें करतांना उगाचच त्या वस्तूला नावें ठेवायचीं.

Related Words

लई-लई वटवट, अन् खाई मटमट   अन्   भाजींत ढोकळा, अन् पांडया मोकळा   होळी नि शिमगा चैत्र अन् पाडवा   हेंकोंडा-हेंकोंडा कुनबी दुनला रांघे अन् त्याची बायको तीनदां रांघे   उंच रडे शिंप्यापाशीं अन् नीच रडे शिंक्यापाशीं   न्हाणोलीबाई कान्होली खाई, बाळंतीणबाई तूप करंज्या खाई, विटाळशीबाई ताक पीठ खाई   निरपण खाई तें मोठें होई, मळ्यांत जाई तें केळें खाई   धरायला डाहाळी अन्‌ बसायला सावली (नसणें)   विलासाचें पोतें, अन् सव्वाहात रितें   राग खाई आपणास, संतोष खाई दुसर्‍यास   रस्त्याची वटवट रिकामी, घरीं आली मामी   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   मटमट-टां   पतिव्रता भूकी मरे, कसबीण खाई लाडू, गांडू घेला घोडे चढे, मरद खेंचे गाडुं   खाजवयाला तुर्‍हाटी नाही अन्‌ कावळ्याला आवतण   बायको नाहीं पाहुणी अन् चरवी नाहीं ठेवणी   बाहेर चांदणें अन् घरांत अंधार   सोंवळी गऊबाई, ओवळयामध्यें तुकडे खाई   येई वेळे, खाई केळें   घोडें खाई भाडें, जीन खांद्यावर   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   जो बायकोशी चांगला (भला), तो खाई दहीकाला-दूधकाला   वाणी गूळ खाई परी मांडी आड घेई   शिवापूर-शिवापूरचा राया अन् आजूबाजूच्या आयाबाया   लाडें खाई हाडें   धनगराचा जांवई, ताकासंगें शेवया खाई   वासरुं होऊन प्यायला अन् गोर्‍हा होऊन उडायला उशीर नाहीं   देवीच्या भोप्या नाचतो अन्‍ दाणे गोळा करतो   राम तूं धणी, अन् शेजारीण पडली कणगीवाणी   सांदीचं काढायचं अन् सदरेला मांडायचं   सजणें-सजलेलं सोंग मागें राहूं द्या अन्‍ माझें रेडकूं म्होरं नाचूं द्या   भूषण बदबदी, अन् अंबाडा खदखदी   दुण्या कामीं दुप्पट राबे अन्‍ चवली तिथें पावली लागे   उंदराला मारायला गेलों अन् गणपतीला लागलें   भूषण-भूषण भारी अन् बटव्यांत गारी (वाजवून पाहिलें तर खळखळ सारी)   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   कुठलें कुठें अन्‌ उठें उठें भेटे   घरांत भय घरकराचो अन्‌ रानांत भय वाघाचो   भामटा-भामट्याच्या आई, भोंदून लोक खाई   किडे (कीड) मुंगी खाई, तर तारूं सलामत जाई   अवशीं खाई तूप आणि सकाळी पाही रूप   आपल्याखालीं जळत आहे अन् दुसर्‍याचें विझवण्यास पळत आहे   सात शिदोरी खाई तरी माय म्हणे माझी गोपी रोडेली   नरशा जेवला घरीं, अन्‌ परशाची शिदोरी   घरांत दांडगाई, बाहेर कोरडें खाई   दैव उपाशी राही आणि उद्योग पोटभर खाई   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   शेत करतां हारकली अन् सारा देतां टराकली   लाडें लाडें खाई हाडें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP