Dictionaries | References

लग्न केल्याशिवाय पिशे वचना, पिशे गेल्याशिवाय लग्न जाईना


( गो.) लग्न झाल्यावांचून वेड जाणार नाहीं आणि वेड गेल्यावांचून लग्न व्हायचें नाहीं. चक्रापति म्हणतात ती हीच.

Related Words

लग्न   लग्न केल्याशिवाय पिशे वचना, पिशे गेल्याशिवाय लग्न जाईना   पिड्‌डुक नाथिल्लें लग्न   लग्न म्हणतें करुन पाहा आणि घर म्हणतें बांधून पाहा   असें लग्न लागुंक, व्होंक्ले जालें हागुंक   हाडांशी लग्न लावणें   लग्न केलें दवडीनें (घाईनें), रडत बसले सवडीनें (सोयीनें)   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   लग्न करुन पाहावें व घर बांधून पाहावें   घरचा मारतो मुठा नि भाचा म्‍हणतो लग्‍न करा   जीव जाईना म्‍हणून हातपाय खोडतो   कशांत कांहीं नाहीं, बुधवारचें लग्‍न   हुंडा-हुंडा घेऊन लग्न करणें, कंटकशय्येवर निजणें   कशास ठिकाणा नाहीं आणि बुधवारी लग्‍न   कशास नाहीं ठिकाण बुधवारचें लग्‍न   मूळ स्वभाव जाईना। त्याचे एळकोट राहीना॥   उन्हांत गेल्याशिवाय सावलीचे सुख कळत नाही   नवर्‍यास नाहीं थांग, बुधवारचें लग्न   सालझाडा-सालझाडे झाले आणि लग्न आटोपलें   दानें गरिबी येईना, दैन्य चोरीनें जाईना, द्रव्यानें शहाणा होईना, अलंकारें मान मिळेना   शंकर मारतो मुठाळया, नंदी म्हणतो माझें लग्न करा   बदलाचें लग्न   घर म्‍हणते बांधून पहा, लग्‍न म्‍हणतें करून पहा, व गुर्‍हाळ म्‍हणते लावून पहा   हळकुंडासाठीं लग्न मोडणें   लग्न घटिका खोळंबणें   घरचे मूल तसेंच ठेवून उपाध्या म्‍हणे माझे आधीं लग्‍न करा   लग्न नाहणें   गोंधळ-गोधूल लग्‍न   आयनाचे बयना, घेतल्याबिगर जाईना   अर्ध्या हळकुंडानें लग्न मोडणें   द्रव्याशा धरिती, मूर्खाशीं लग्न लाविती   घोड्याचे लग्‍न आणि तट्टाचे बारसें   हातांत नाहीं चवली लग्न करावयास धांवली   धरणीचें लग्न   कशास नाहीं ठिकाण आणि बुधवारचें लग्न   नवरानवरींचे बाशिंग हरवलें, लग्न तसेंच राहिलें   गोठ्यांत गेल्‍लें गोरूं शेण केल्‍याशिवाय रावना   सांत-सातें गेल्याशिवाय दर कळना   धाडसाला लक्ष्मी वश-धाडस केल्याशिवाय संपत्ति प्राप्त होत नाहीं.   धव्यार काळें पडलें तें जन्ममुगा वचना   याचना-याचना केल्याशिवाय दान मिळणार नाहीं   सुंभ जळलें तरी वळ वचना   स्वभाव-मूळ स्वभाव जाईना   आधीं होता (ग्राम) जोशी। मग झाला मोकाशी (राज्यपद आलें त्याशीं) ।। त्याचें पंचांग राहिना। मूळ स्वभाव जाईना।।   आधीं होता वाघ्या। मग (दैवयोगें) झाला पारया।। त्याचा येळकोट राहीना। मूळ स्वभाव जाईना।।   अयना - अयनाचे बैना आणि घेतल्यावांचून जाईना   जीव जाईना म्‍हणून हातपाय खोडावे   डोहाच्या ठिकाणीं डोहच पडतील, निवळ जाईना आणि गढूळ येईना   आधीं होता वाघ्या। दैवयोगें झाला पाग्या। त्याचा एळकोट राहीना। मूळस्वभाव जाईना॥   जेवणारानें पसरला-मांडला थाळा, पण वाढणाराचा (वाढणारणीचा) जाईना चाळा   कशास नाहीं ठिकाण बुधवारचें लग्‍न   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP