Dictionaries | References

लांडगा आला रे लांडगा आला !

एक धनगराचें पोर रानांत गुरें राखींत असतां शेजारच्यांची मजा करावी म्हणून वरील वाक्य ओरडला व धांवा ! असा टाहो फोडला
तेव्हां जवळच्या काम करणार्‍या लोकांनीं आपलें काम टाकून तेथें त्याच्या मदतीला आले पण फसून परत गेले. पुढें खराच जेव्हां लांडगा आला तेव्हां कोणीहि मदतीला धावून आलें नाहीं. " हर हिटलेर ग्रेट ब्रिटनवर स्वारी करणार नि त्यासाठीं तो प्रचंड सिद्धता करीत आहे हें वृत्त वाचकांनीं या युद्धकालांत अनेकदां वाचलें असेल. थोडक्यांत या वार्तेला आतां ‘ लांडगा आला रे लांडगा आला ’ या गोष्टीसारखें स्वरुप प्राप्त झालें आहे. " -केसरी २७-१२-४०.

Related Words

लांडगा आला रे लांडगा आला !   आला   रे   लांडगा आला भेटीला, कुत्रा गेला गांवाला   शेळयांत लांडगा आणि बायकांत हांडगा   आला भेटीला, धरला वेठीला   अंधळें म्हणते पाला पाला बहिरें म्हणतें शेताचा मालक आला   आला आरोप खर्‍यावर तरी तो नाही भिणार   कातबोळाला गेला आणि बारशाला आला   आला वारा गेला वारा, कोण कुणाचा सोयरा धायरा   लांडगा-लांडगेतोड चालविणें   वसाडींचा लांडगा   कान उपटले तेव्हां ताळ्यावर आला   आयुष्याचा क्षण फुकट गेला, उणेपणा आला कार्याला   दिवसांचोर आला, रात्रीं दरवडा पडला   जाय रे घोड्या, खाय रे हरळी   नकोरे नको जन्म तो रे भटाचा। कदां तृप्ति नाहीं सदा दीन वाचा॥   भररे पोटा, जा रे दिवसा   राजाला आला चांदकोत, बटकी कांहीं सुटेना   वडास आलीं वडफळें, कावळयास आलें रुं-आला मुखरोग   जन्मा आला हेला, पाणी वाहतां (वाहतां) मेला   आधींच (बोंबलण्याचा) उल्हास, त्यांत (आला) फाल्गुनमास   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   हातीं आला, तो लाभ झाला   प्रसवली माता, मळमूत्रीं पुत्र, आला गोत्रीं भाग्यवान्‌   आला उंदरांचा मारा, घरांत मातीचा पसारा   धनी झाला जागा, चोर आला रागा   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   सोनारानें कान टोचले तेव्हां शुद्धीवर आला   देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार   हिस्सा-हिश्शाचा हिस्सा, हिंवर चिंचेचा भाचा आणि त्याला आला उल्हासा   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   आला-ली-लें गेला-भला   प्रसंग आला तडातडी, तेथें करावी तातडी   आला बायकोचा भाऊ, याहो आपण एका ताटीं जेवूं   सारा मुलुख फिरला आणि रिकामा आला   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   देव आला द्यायाला, तों पदर नाहीं घ्यायाला   अंगार्‍याला गेला दिवस करायला आला   ससा भानोशीं आला   पाटलाला आला नजराणा, महार झाला दिवाणा   सूर्या पोटीं शनि आला सारा लोक भांबावला   बाप पाहुणा आला म्हणून रेडा का दोहायाचा   मामाचा वशिला, आला नाहीं कामाला   पोरगा शुद्धीवर आला, मुसळाला अंकुर फुटला   पैसा आला पदरीं, नातें गोतें धांवतीं घरीं   पिकास द्या कोळपणी, धान्य भरा रे गोणीं   मेलेल्या माणसाची निंदा, न घडो रे ! गोविंदा !   बायको रे करीनास, तूंच गे रांडे होईनास   दिवाळेचे दिवे रे पुता   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP