Dictionaries | References

लागता गुण

to come and attach themselves; the property of acquiring or getting. A word of the female vocabulary.

Related Words

लागता गुण   गुण   षड् गुण   घटकेचा गुण   सहा गुण   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   नऊ गुण   गुण काढणें   गुण उधळणे   गुण शिकविणें   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   गुण घेणें   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   गुण करणें   पांचीं गुण तो पन्नाशीं गुण   ढवळ्याशेजारीं बांधला पवळा, वाण नाहीं पण गुण लागला-लागतो   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   शेटीचोय गुण आनी काना चोय गुण   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   आळशा, भिकणा भाजून खा, हरवीं खाल्यार गोड लागता   इंद्रा माल्ल्य़ार चंद्राक लागता   लागता गुण   आपले गुण पाघळणें   ती गुण   ढवळ्याशेजारी बांधला पोवळा, वाण नाही पण गुण लागला   गुण गेला पण वाण राहिला   गुण दाखविणें   आळशा, भिकणा भाजून खा, हरवीं खाल्यार गोड लागता   उपजत गुण   घटकेचा गुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   धारजिण गुण   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   वेळेचा गुण   वेळु येनाफुडे काळु फाटी लागता   षड् गुण   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.