Dictionaries | References

लागली लहर, केला कहर

लहरी मनुष्य लहर लागल्यावर काय करील ( म्हणजे चांगलें कृत्य करील, कां वाईट कृत्य करील )
याचा नेम नसतो
तद्वतच, काय करायचें, तें किती करील याचाहि नेम नसतो.

Related Words

लहर   कहर   लागली लहर, केला कहर   अपराध केला शिष्यानें आणि गुरुला आलें धरणें   जमीन मऊ लागली म्‍हणून कोपराने खणणें   मनुष्यानें यत्न केला तर तोच त्याला फलदुप झाला   शृंगार-शृंगार केला तातडी, निघाली अंगाची कातडी   सुफळ-सुफळ बोलरे नार्‍या ! रंडक्या झाल्या सार्‍या, मांडवाला आग लागली ! अरे असें बोलूं नये ! पिंडाइतका भात द्या म्हणजे मढया सारखा पडतो   अंधळा म्हणतो आग लागली बहिरा म्हणतो ढोल वाजतो   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   आधीं पानगा केला, मग रोडगा केला   हंसे मुक्ता नेली, मग केला कलाकलाट काकांनीं ।   अपराध कबूल केला म्हणून अर्धा दोष गेला   त्‍यानें तृतीय पंथ केला   मशिदींतील दिवा, उभा केला दावा   लहर-लहरा मारणें   ब्रम्हानंदीं लागली टाळी । कोण देहातें सांभाळी ॥   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   वरसणें-वरसला कहर, तरी सोडूं नये शहर   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   पडे कहर, न सोडावें शहर   उपरकाठी लागली   उघडा उघडा खिडकी, नाकाला लागली चिरकी   करवत करकरूं लागली कीं, ओंडक्‍याचें भरले म्‍हणून समजावें   घरां झगट्टा म्‍हण वेळेर व्होन्न दोवाल्‍ली, थिवंय दर्याकडेन्‌ ‘मजें घस्‍स, तुजें फस्‍स’ करूनं झगडूं लागली   अजून अंगठ्याला आग लागली नाहीं   धन्याची घोडी उधळली, मनाला चुटपुट लागली   समुद्राला झुरळाची गरज लागते-लागली   समुद्राला कोरड पडली, आणि सूर्याला आग लागली   हातीं लागली चेड आणि घर मांडवाची मेढ   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   पाठी ना पोटी: दारीं लागली कांटी   बैल गेला, झोपा-झांपा केला   साव-साव केला चोराला, न्याय नाहीं गांवाला   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   कुंभारणीनें कुंभारणीशीं कज्‍जा केला, गाढवाचा कान पिळला   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   फराळ-फराळ केला म्हणजे जेवणाचें मातेरें आणि अंगवस्त्र ठेवलें म्हणजे बायकोचें मातेरें   आदा कमी केला, धंद्यात फायदा झाला   तेलणीनें केला धडा आणि बुधला झाला उपडा   हौसेनें केला वर, त्याला भरला दिवसां खोकला रात्रीं ज्वर !   बाप मेला आणि भावानें दावा केला   संसार केला नारीं, नवरा पडला ऋणाच्या भरी   रात्रीचा दिवस केला, भाग्य आलें उदयाला   मूर्खाला उपदेश केला, राग आला त्याला   देण्याचा भरणा केला लोकाला, सावकार आला मागाला   संसार केला युक्तीनें, घर खाल्लें फुकटीनें   वरैत-वरैतु केला सुखाला, दमडी मिळेना कुंकवाला   राईचा पर्वत केला, संतोष झाला मूर्खाला   देवावरच्या विंचूचा आदर केला, त्याला जोडयाचा मार मिळाला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP