Dictionaries | References

लाळेनें चणे गोड करावे - भिजवून खावेत

चण्याबरोबर दुसरें कांहीं नसक्यास आपलीच लाळ त्यांत घालून मिटक्या मारीत खावें. आपलें कसेंतरी समाधान मानून, आहे ती स्थिति गोड करुन राहावें
स्वतःच आपला मान राखून घेऊन प्रतिष्ठेनें राहावें.

Related Words

गोड बोल्‍या, ढोंपर (साल) सोल्‍या   दांत आहेत तर चणे नाहींत आणि चणे आहेत तर दांत नाहींत   हंसुन गोड (साजरें) करणें   देव जांवकी, तरि चणे खांवका   आंबो गोड म्हून, तुंबो गोड न्हय   गोड गोड म्‍हणून खावें, वैद्यापाशी जावें   कडु खावुनु गोड खांवका   वरलीं जड, सोयरीक गोड   ऊंस गोड, मुळ्या सोड   गोड गोड बोलतो, लहान मोठ्या ठकवितो   गोड बोलणें सौजन्याचें, कडू बोलणें हट्टाचें   पातक आगमीं गोड, निर्गमीं कडू   गोड खांवचें पिशें, लोकांकडच्यानें हाशें   नावडतीचें मीठ अळणी, आवडतीचा शेंबूड गोड   आवडत्याक मसण गोड   पायपोसाची जोड, हंशाने-हंशामध्यें केली गोड   लोखंडाचे चणे खावविणें-चारणें   लांवेचे चणे लांवेंन खांवचे   आपण करावे अन्याय, देवा घरी न्याय   हात गोड नाहीं, हाट गोड   आईचा हात, शिळा गोड भात   गूळ घातला तितका गोड   गोड गारा असत्‍या, तर कोल्‍ह्यापासून कां राहत्‍या   ओटी जड, पाहुणा गोड   आडांत कडू तर पोहर्‍यांत कुठलं गोड   गोड करून खावें, मऊ करून निजावें   आळशा, भिकणा भाजून खा, हरवीं खाल्यार गोड लागता   मेलं माणूस गोड झालं फुटकं मडकं धड झालं   जीवु गोडु की गोड गोड   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   हाताचा जड तोंडाचा गोड   हाट-हाट गोड कीं हात गोड   गोड बोलावें ओठांत, कपट ठेवावें पोटांत   चंदनापरि झिजावें, उपकार लोकीं करावे   उघड्या डोळ्यांनी करावे आणि डोळे मिटून भरावें   गोड गळा   पदरीं पडलें झोड, हांसून केलें गोड   केले नाहीं तंववर जड व खाल्‍ले नाहीं तंववर गोड   नितांतल्याला मसण गोड   आवडत्याचा शेंबूड गोड   राजाचें नेसणें, धोंब्याचें गोड पुसणें   आंब्याची कोय तुरट लागे आणि रस गोड लागे   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   दुभत्या गाईच्या (म्हशीच्या) लाथा गोड   फोव ना कातली गोड आसल्यार कालौन दितलों आसिल्लों   खिळे खातांना गोड वाटतात, पण हगतांना समजेल   आपली आवड, आपल्याला गोड   ऐकोनिया गोड गाणें, मनुष्यें नांदतीं सुखानें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP