Dictionaries | References

लाळेन चणे गोड

( गो.) एखादी प्रिय व्यक्ति आपल्याविषयीं कठोरपणा धरीत असली तरी आपण तिच्याविषयीं आपलेपणानें पाहाणें व तिचें वर्तन आहे त्या स्थितींत गोड मानून घेणें.

Related Words

गोड बोल्‍या, ढोंपर (साल) सोल्‍या   दांत आहेत तर चणे नाहींत आणि चणे आहेत तर दांत नाहींत   हंसुन गोड (साजरें) करणें   देव जांवकी, तरि चणे खांवका   आंबो गोड म्हून, तुंबो गोड न्हय   गोड गोड म्‍हणून खावें, वैद्यापाशी जावें   कडु खावुनु गोड खांवका   दांत आसतांना चणे खांवचें   वरलीं जड, सोयरीक गोड   ऊंस गोड, मुळ्या सोड   गोड गोड बोलतो, लहान मोठ्या ठकवितो   नाठाळ जांवई लेकीनें गोड, अन्‍ शिळी भाकरी ताकानें गोड   गोड बोलणें सौजन्याचें, कडू बोलणें हट्टाचें   पातक आगमीं गोड, निर्गमीं कडू   गोड खांवचें पिशें, लोकांकडच्यानें हाशें   नावडतीचें मीठ अळणी, आवडतीचा शेंबूड गोड   आवडत्याक मसण गोड   पायपोसाची जोड, हंशाने-हंशामध्यें केली गोड   लोखंडाचे चणे खावविणें-चारणें   लांवेचे चणे लांवेंन खांवचे   हात गोड नाहीं, हाट गोड   आईचा हात, शिळा गोड भात   गोड गारा असत्‍या, तर कोल्‍ह्यापासून कां राहत्‍या   गूळ घातला तितका गोड   ओटी जड, पाहुणा गोड   आडांत कडू तर पोहर्‍यांत कुठलं गोड   गोड करून खावें, मऊ करून निजावें   आळशा, भिकणा भाजून खा, हरवीं खाल्यार गोड लागता   मेलं माणूस गोड झालं फुटकं मडकं धड झालं   गोड बोलावें ओठांत, कपट ठेवावें पोटांत   हाताचा जड तोंडाचा गोड   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   जीवु गोडु की गोड गोड   हाट-हाट गोड कीं हात गोड   आपली आवड, आपल्याला गोड   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   ऐकोनिया गोड गाणें, मनुष्यें नांदतीं सुखानें   फोव ना कातली गोड आसल्यार कालौन दितलों आसिल्लों   खिळे खातांना गोड वाटतात, पण हगतांना समजेल   आवडत्याचा शेंबूड गोड   राजाचें नेसणें, धोंब्याचें गोड पुसणें   दुभत्या गाईच्या (म्हशीच्या) लाथा गोड   आंब्याची कोय तुरट लागे आणि रस गोड लागे   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   पदरीं पडलें झोड, हांसून केलें गोड   गोड गळा   केले नाहीं तंववर जड व खाल्‍ले नाहीं तंववर गोड   नितांतल्याला मसण गोड   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP