Dictionaries | References

लोकाच्या बायकोला शृंगार साज

ज्यावर आपली सत्ता नाहीं त्यावर केलेला खर्च वायांच जाणार, त्यापासून आपणांस कांहीं सुख नाहीं.

Related Words

सोळा शृंगार   शृंगार   साज   शृंगार-शृंगार केला तातडी, निघाली अंगाची कातडी   नितांतल्या बायकोला बुरांडला दादल्या   षोडश शृंगार   मढयाला शिणगार (शृंगार) आणि जित्याला विपचार   दुबळा धनी, त्याच्या बायकोला कोण मानी   लोकाच्या बायकोला शृंगार साज   घर चंद्रमौळी, आणि बायकोला साडीचोळी   रीत भात मोठी, ऐकतो लोकाच्या कानगोष्टी   साज-साज न शोभा, माकडाला झुबाः   लोकाच्या बायकोला अलंकार घालून काय उपयोग?   खाल्‍लेल्‍या अन्नाला आणि मिळालेल्‍या बायकोला किंमत नाहीं   लोक आले ताकाला, बायकोला संताप आला   शंकरा गळयांत लुंडांचो साज   नाशिका विष्णु शृंगार   लोकाच्या जिवावर, गांड ठेवली पेवावर   लोकाच्या गायी, माभळभट दान देई   मढयास शृंगार नाहीं, रयतेला उपकार नाहीं   गाढवाला केला शृंगार, तरी तो मातींत लोळणार   लोकाच्या डोळयांत बोट लवकर जातें   उंदराला माऊ, बायकोला जाऊ   बायकोला ताठा, घरधन्याला सोटा   बायकोला साडी चोळी, माता अखंड चिंध्या गाळी   दादला बायकोला, बुधला तुपाला   बायकोला पायलीभर आणि नवर्‍याला शेरभर   पाहुणा अला भेटीला, पहिला दिवस बायकोला   बायकोला पोर, जिवाला घोर   आईच्या लुगड्याला बारागांठी, बायकोला पितांबर धटी   (जनावराला, बायकोला) शीर फुटणें   दुसर्‍याचे बायकोला लुगडें नेसवून (चोळी लुगडें करुन) फळ काय   बायकोला शिळी पोळी, रांडेला पुरण पोळी   म्हातार्‍याच्या बायकोला तांबटाच्या रोटया   गायीला वासराचे व बायकोला पोराचें मीस   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP