Dictionaries | References

लोका ऐकवी चतुर वाणी, करणी करतो मूर्खावाणी

ढोंगी, बडबडया, मारे उपदेशाच्या लंब्याचवडया बाता मारणारा, नीतीचे पोवाडे गाणारा आणि स्वतः मात्र कृतीनें वाईट तु ०- लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान, आपण मात्र कोरडा पाषाण.

Related Words

बोली मानभावाची, करणी कसाबाजी   खदारी वाणी   लोका ऐकवी चतुर वाणी, करणी करतो मूर्खावाणी   देवीच्या भोप्या नाचतो अन्‍ दाणे गोळा करतो   पोटांत नाहीं वाढ अन्‌ जीव करतो लाड   करणी करतां टीर कांपे   नर करणी करे तो नरका नारायण होगा   दुसर्‍याचा न्याय करतो, आपला कोणी पाहत नसतो   देवाची करणी, नारळांत पाणी   गुरूची बरी नव्हे वाणी, माझ्या पेवांत गेलें पाणी   वाणी गाईची, करणी कसाबाची   चतुर राहतो निजाधीन, मूर्ख असतो पराधीन   लोका सांगावें, तसें स्वयें आचरावें   आमी तुमी अ॓का, तांदलांनं(शितानं) केल्यात लोका   दुष्ट मनुष्य कारभारी, लोका उपद्रव भारी   न मागतां कृपा करतो, त्याचा उपकार मोठा होतो   देईल वाणी तर खाईल प्राणी   करणी भीमाची, वागणी धर्माची   खर्‍या मनुष्‍याची वाणी, दस्‍तऐवजासमान   ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी   मूर्ख हा कचितच उपदेशाचा स्वीकार करतो   विवाह-विवाहाच्या कारणीं, नको अंमगळ वाणी   नारळांत पाणी, ही देवाची करणी   मी भला वाणी, जग देतें गार्‍हाणीं   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   वाणी चोरुन गूळ खातो   मढें झांकुनियां करिती पेरणी। कुणबियाची वाणी लवलाहे॥   वाणी तुष्टो पिष्ट मुष्ठिं ददाति। राजातुष्टो ग्राम मेकं ददाति।   चांदीचा जोडा लोखंडास नरम करतो   घाईघाईनें नाश करतो, नाशानें तोटा आणतो, तोट्यानें घरी तंटा लागतो, इतका खटला घाईने होतो   अभिमानाचे मागोमाग, द्वेष करतो पाठलाग   ईश्र्वर करणी अगाध आहे   उद्योगाचा त्रास, करतो सदा आळस   काळाची करणी कडू असते   उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   चांगले खातो पितो, तो काम चांगलें करतो   करणी न धरणी, आणि बोलण्याची सुरणी   करतो एक आणि भरतो एक   नोकर काम करतो आणि धनी पैसे वांचवितो   जेवढी करणी, तेवढी भरणी   बोंब रावणाची आणि करणी करटाची   माय मेली बाळपणीं, स्त्री तरुणपणीं, पुत्र वृद्धपणीं विचित्र आहे करणी   देवाची करणी, राक्षस मारिले माकडांनी   नांव सगुणाबाई, पण करणी क्रव्यादेची   वाणी गूळ खाई परी मांडी आड घेई   बोल बोलतां वाटे सोपें । करणी करतां टीर कांपे ॥   कोणाची मुलगी आणि कोण करतो सलगी   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   पशूका होत पनैया, नरका कछु नही होत, जो नर करणी करे तो नरका नारायण होत   करणी कसाबाची व बोलणीं मानभावाचीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP