Dictionaries | References

वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी

( गो.) कुंपणाला जसा खुंट तसें म्हातारें माणूस हें घराला आधारभूत असतें.

Related Words

खुंटु   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   म्हातारी बोढकी वडयांक उपकारता   एक तोंड करणें   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   सो शाने एक मत्त   एक पंथ (और) दो काज   एक शीख सध्या लाख   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एक म्हणती आंबा, तर एक म्हणतो चिंच   एक करी अपराध, दुज्या लाविती बाध   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   हजार वळसे आणि एक गांठ   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   एक ओढ   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   एक धरून बसणें   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   एक दिवस पाहुणा, दुसरे दिवशीं पै, तिसरे दिवशीं अक्कल नाहीं   एक दाणा दोन फोडी, खाणाराची खोड मोडी   एक तीळ सात ठिकाणीं   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   उंदराक मारून घराक घालचो   पैची म्हातारी दोन पैंचीं-टक्क्याचीं कांकणें   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक शेजारी, बारा वैरी   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   एक जीव सदाशिव   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   भूत आणि भीति एक गांवची   एक हमाममे, सब् नंगे   एक प्रीति लागती, दुजी विसरती   तूं मी एक, गठली मेख   एका चुकिनें गावुं लासता, एक मारानें जीवु वता   एक वेळ पदद्वार, घडल्या करी निरंतर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP