Dictionaries | References

वक्ताची वेळ

A time of danger, distress, difficulty, or hardness in general. Ex. व0 आली तर करणें प्राप्त, उपयोगी पडेल &c.

Related Words

वेळ   चढती वेळ-वेळा   विणची वेळ   वेळ-वेळ अवेळ   एक वेळ पाय घसरतरीच घसरतवता   ओखटी वेळ   पांगूळ वेळ   जशी जशी वेळ पडे, तसतसे करणें (होणें) घडे   हडपणें-हडपला अग्नी आणि बळाची प्रीती, हे क्कचित्‍ फार वेळ टिकती   काळ (= वेळ)   गायचो वियेंवचो वेळ, पाड्याक तिका बायल करचो वेळ   वक्ताची वेळ   बरें करुंक कळाव जाय, वायट करुंक वेळ नाका   सगळे वेळ सोपे दोनपारची वेळ कठीण   पीठ वेळ काढतें, भात नेऊन पोंचवितो, भाकरी नेऊन परत आणते   उद्योग वेळ-वेळा   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   वेळ निघून जातो पण शब्द राहतो   काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती   वेळ मारुन नेणें   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   सुळीं द्यावयाची वेळ   उतावळ-वीळ-वेळ   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   दिसायला काम नाहीं आणि बसावयाला वेळ नाहीं   निरवानिरवीची वेळ   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   वेळ मारणारा-माऱ्या   होती आली वेळ म्हणजे गाजराचें होतें केळ   जेव्हां येते वेळ, तेव्हां होतें गाजराचें केळ   चढती वेळ or ळा   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   गेली वेळ पुन्हां येत नाहीं, सदां सुख मिळत नाहीं   उतरती वेळ-ळा   वेळ ना वार, खादाड मागे जोगवा   जेथे मोहरा वेंचल्‍या तेथे गोंवर्‍या लावण्याची वेळ येणें   एक वेळ थुकी वडयली ती परतून गिळतात?   जेथें फुलें वेंचली तेथें शेण्या वेंचण्याची वेळ येणें   वेळार वेळ, शिगम्यार खेळ   एक वेळ मूल पोळे परी, अग्नीची भीति घरी   एक वेळ पदद्वार, घडल्या करी निरंतर   जेव्हां येते वेळ, तेव्हां होतें गाजराचे केळ   राक्षस वेळ   कारणाव्यतिरिक्त बोलूं नये, दुसर्‍याचा वेळ घेऊं नये   गेली वेळ (घडी) पुनः येत नाहीं   आयती वेळ   गोळकाचे सोंवळें, सारा वेळ बिळबिळें   खडतर वेळ   सर्वच वेळ साजे तर सारेच होतील राजे   अपमृत्यु - अपमृत्यूचा एखाद वेळ महामृत्यू होतो   अघाडीचा गेला वेळ पिच्छाडी तरी सांभाळ   अंधळी वेळ   अपमृत्यु - अपमृत्यूचा एखाद वेळ महामृत्यू होतो   आयती वेळ   उतरती वेळ   उतरती वेळ-ळा   उतावळ-वीळ-वेळ   उद्योग वेळ-वेळा   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   एक वेळ चट लागती, ती प्रथा पडती   एक वेळ थुकी वडयली ती परतून गिळतात?   एक वेळ पदद्वार, घडल्या करी निरंतर   एक वेळ पाय घसरतरीच घसरतवता   एक वेळ मूल पोळे परी, अग्नीची भीति घरी   एवढावळ-वेळ   ओखटी वेळ   कारणाव्यतिरिक्त बोलूं नये, दुसर्‍याचा वेळ घेऊं नये   काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   काळ (= वेळ)   खडतर वेळ   गेली वेळ (घडी) पुनः येत नाहीं   गेली वेळ पुन्हां येत नाहीं, सदां सुख मिळत नाहीं   गायचो वियेंवचो वेळ, पाड्याक तिका बायल करचो वेळ   गोळकाचे सोंवळे, सारा वेळ ओवळे   गोळकाचे सोंवळें, सारा वेळ बिळबिळें   चढती वेळ   चढती वेळ or ळा   चढती वेळ-वेळा   चालण्याला जे पाय उपयोगी पडतात तेच बंधनाची वेळ आली म्‍हणजे पाश होतात   छपन्न वेळ   जेथें फुलें वेंचली तेथें शेण्या वेंचण्याची वेळ येणें   जेथे मोहरा वेंचल्‍या तेथे गोंवर्‍या लावण्याची वेळ येणें   जेव्हां येते वेळ, तेव्हां होतें गाजराचे केळ   जेव्हां येते वेळ, तेव्हां होतें गाजराचें केळ   जशी जशी वेळ पडे, तसतसे करणें (होणें) घडे   जो कळ सहन करतो, तो एक वेळ दुःखी होतो   दैत्य-दैत्यांची वेळ   दिसायला काम नाहीं आणि बसावयाला वेळ नाहीं   नमनांत वेळ घालविणें   निरवानिरवीची वेळ   पांगूळ वेळ   पीठ वेळ काढतें, भात नेऊन पोंचवितो, भाकरी नेऊन परत आणते   फांशी देण्याची वेळ   बरें करुंक कळाव जाय, वायट करुंक वेळ नाका   मनुष्याशीं हजार वेळ काम पडतें   राक्षस वेळ   राक्षसी वेळ   वक्त-वक्ताची वेळ   वेळ   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP