Dictionaries | References

(वर) तलवार धरणें

मारामारी, उपद्रव, दंगा करणें. ‘गांवखेड्यावर तरवार धरावयाची नाही याजप्रो त्‍याजकडील बोलणी जाहली.’ -बापूगोप २५.

Related Words

कबजा धरणें   पाथ धरणें   खमाटून धरणें   मनगट धरणें   मंडलावर धरणें   चोर तर चोर आणि वर शिरजोर   उराशीं घट्ट धरणें   वर पाहणें   बोकांडी-बोकांडी धरणें   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   शीड धरणें   पीक धरणें   उराशी कवळून धरणें   पाय धरणें   जिभेला-स आवरून धरणें   दुमाला धरणें   माझेंच नाक वर   उराशी धरणें   (वर) तलवार धरणें   (वर) पाय येणें   जिवीं धरणें-बांधणें   मान धरणें   पगीं धरणें   पाठ धरणें   (वर) माती ओढणें   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   बिब्बा-(वर) बिबा घालणें-फासणें   बाही धरल्याची लाज धरणें   अवतार घेणें - धरणें   जमा करणें-धरणें   धुंद धरणें-बांधणें   धुरावर धरणें   करीं धरणें   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   भरली माझी डिचकोली, फाटली माझी चिंधकोली, असा माझा गोहो, नीत वर जावो   कुठपर्यंत पावेतों-वर   रामोशी-रामोशाची जात, खालीं सागोती वर भात   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   काखा वर करणें   वार्‍या वर वरात, भुसावर चिठठी   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें   अंथरुण धरणें   पांवडयावर-पावंडाखाली-हांकणें-लावणें-धरणें-चालविणें   बार-बार धरणें   सांगडीस धरणें   वाण धरणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP