Dictionaries | References

(वर) माती ओढणें

बुझविणें
( दुष्कृत्यांवर ) पांघरुण घालणें. ( बांदावर माती ओतल्यामुळें गवत चांगलें येतें.)

Related Words

माती   (वर) माती ओढणें   चोर तर चोर आणि वर शिरजोर   दंडाला माती लावणें   वर येणें   कांट्यावर-वरून ओढणें   नात तशी पोती, खाण तशी माती   वर पाहणें   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   पोटीं माती पडणें   तीन वाटेची माती न मिळणें   फोंडा-फोंडा माती फोंडा पावना   एखाद्याला गुवावरून ओढणें   पाय धरुन ओढणें   ताटावरून ओढणें-उठविणें   खाण तशी माती, गहूं तशी रोटी   नखाला माती न लागणें   डोळ्यात धूळ-माती घालणें-फेकणें   (वर) पाय येणें   माझेंच नाक वर   भरली पत्रावळ ओढणें-हिसकणें   संसारांत माती कालवणें   कर्ज ओढणें   खोर्‍याने पैसा ओढणें   गुवावरून ओढणें   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   बिब्बा-(वर) बिबा घालणें-फासणें   स्वतःच्या पोळीवर तूप ओढणें   फाबडयावर-फावडयानें पैसा ओढणें   जंत्रांतून ओढणें   वस्त्र कांटयावर घालणें-घालून ओढणें   आंख ओढणें   माळावरची माती कोणीहि उचलावी   करील तोंवर शेती, नाहींतर माती   वरा-वर्‍याची माती वर्‍याक   आत,त्या तशी भाची, खाण तशी माती   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   काखा वर करणें   वार्‍या वर वरात, भुसावर चिठठी   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   भरली माझी डिचकोली, फाटली माझी चिंधकोली, असा माझा गोहो, नीत वर जावो   कुठपर्यंत पावेतों-वर   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें   (वर) तलवार धरणें   रामोशी-रामोशाची जात, खालीं सागोती वर भात   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   जिथपर्यंत-पावेतों-वर   अति तेथें माती   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   आंख ओढणें   आज आहे सुवर्णकांती, उद्यां होय तिची माती   आंत, आंतला, आंतील, आंत पाय ओढणें   आत,त्या तशी भाची, खाण तशी माती   आपल्याच पोळीवर तूप ओढणें   आपल्या पोळीवर तूप (डाळ) ओढणें   आपल्या पोळीवर दाळ ओढणें   आयत्या पिठावर रेघा ओढणें or गुटका मारणें   आयत्या पिठावर रेघा ओढणें-गुटका मारणें   (एखादें काम) लागाला येणें-लागीं लावणें-लागा वर येणें-मिळणें-जुळणें   एखाद्याला गुवावरून ओढणें   ओढणें   ओढा ओढणें   कुठपर्यंत पावेतों-वर   कड ओढणें   कर्ज ओढणें   कर्मानें ओढणें-ओढवणें   करील तोंवर शेती, नाहींतर माती   क्षणिकसुख आणि देहाची माती   काख - काखा वर करणें   कांट्यावर-वरून ओढणें   काळानें ओढणें-बोलावणें   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   खुंट्याच्या जोरानें दावे ओढणें-उड्या मारणें   खारी माती   खोर्‍याने पैसा ओढणें   गुणाची माती करणें   गेलें घाटीं, झाली माती   गुवावरून ओढणें   गांडीवर रेघ ओढणें   घरच्या भाकरी घर, दोन पैसे वर   घराचा वासा ओढणें   जंत्रांतून ओढणें   जेथपर्यंत-पावेतों-वर   जमीन ओढणें   जाणता वर   जाती तशी पुती, खाण तशी माती   जातीसाठीं-करितां खावी माती   जातीसाठी खाती माती   जित्या रोटी आणि मेल्या माती   जित्‍या रोटी, मेल्‍या (मूठ) माती   जिथपर्यंत-पावेतों-वर   जीव ओढणें   डोळ्यांवर कातडें ओढणें   तेथपर्यंत-पावतों-वर   ताटावरून ओढणें-उठविणें   नात तशी पोती, खाण तशी माती   पट्टा ओढणें-घालणें-पाडणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP