Dictionaries | References

(वर) माती ओढणें

बुझविणें
( दुष्कृत्यांवर ) पांघरुण घालणें. ( बांदावर माती ओतल्यामुळें गवत चांगलें येतें.)

Related Words

माती   (वर) माती ओढणें   चोर तर चोर आणि वर शिरजोर   दंडाला माती लावणें   वर येणें   नात तशी पोती, खाण तशी माती   वर पाहणें   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   पोटीं माती पडणें   तीन वाटेची माती न मिळणें   फोंडा-फोंडा माती फोंडा पावना   कांट्यावर-वरून ओढणें   खाण तशी माती, गहूं तशी रोटी   माझेंच नाक वर   पाय धरुन ओढणें   एखाद्याला गुवावरून ओढणें   ताटावरून ओढणें-उठविणें   नखाला माती न लागणें   डोळ्यात धूळ-माती घालणें-फेकणें   (वर) पाय येणें   संसारांत माती कालवणें   भरली पत्रावळ ओढणें-हिसकणें   गुवावरून ओढणें   कर्ज ओढणें   खोर्‍याने पैसा ओढणें   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   बिब्बा-(वर) बिबा घालणें-फासणें   स्वतःच्या पोळीवर तूप ओढणें   फाबडयावर-फावडयानें पैसा ओढणें   जंत्रांतून ओढणें   वस्त्र कांटयावर घालणें-घालून ओढणें   आंख ओढणें   माळावरची माती कोणीहि उचलावी   करील तोंवर शेती, नाहींतर माती   वरा-वर्‍याची माती वर्‍याक   आत,त्या तशी भाची, खाण तशी माती   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   काखा वर करणें   वार्‍या वर वरात, भुसावर चिठठी   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   भरली माझी डिचकोली, फाटली माझी चिंधकोली, असा माझा गोहो, नीत वर जावो   कुठपर्यंत पावेतों-वर   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें   (वर) तलवार धरणें   रामोशी-रामोशाची जात, खालीं सागोती वर भात   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   जिथपर्यंत-पावेतों-वर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP