Dictionaries | References

वाटे-वाटेस लावणें

मार्गास लावणें
रास्त मार्ग दाखविणें.
निरोप देणें. पाठवणी करणें. रवानगी करणें.
हांकून देणें
घालविणें.

Related Words

नाकदुराया-धुर्‍या काढायला लावणें   वाटे-वाटेस लावणें   चालतीस लावणें   जीव लावणें   कपाळीं कांटी लावणें   वाटेस लागणें   दिवसा मशाल लावणें   मन घालणें देणें-लावणें   काडीनें औषध लावणें   पेंढी वळणीला लावणें   कामी लावणें   निकाल लावणें   ससेमिरा-ससेमिरा मागें लागणें-लावणें   कानाशीं कान लावणें   कंठास हात लावणें   अंगास लावणें. लादणें   मधल्या वाटेस   दांतीं तृण धरायला लावणें   लोढणें मागें लागणें-लावणें   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   नाकाला जीभ लावणें   उरास ऊर लावणें   कण्या खाऊन मिशांस तूप लावणें   वाटाण्याच्या अक्षता लावणें   पद्धत लावणें-जमविणें   काडेपेरें लावणें-लावून पाहाणें   बोंडें वेंचायला लावणें   ऐकून पुंगी, संतोष वाटे नागीं   अग्निप्रवेशाला भय न वाटे सतीला   थोर ते गळाली पाहिजे अहंता। उपदेश घेतां सुख वाटे।।   उद्योग्यास रिकामपण, वाटे ओझ्याप्रमाण   चोराची हाय, वाटे वयलो खाय   वाटे निराळें बसावें   दुःख शोका वाद्य गान, चित्तास वाटे समाधान   बोल बोलतां वाटे सोपें । करणी करतां टीर कांपे ॥   लाज लावणें   बगाड-बगाड घेणें-लावणें   अटकेवर झेंडा लावणें   तगी लावणें   शिरातोरा-शिरातुरा लावणें-दाखविणें-मिरवणें   तोंडी लावणें   फांसाला तांब्या लावणें   पांवडयावर-पावंडाखाली-हांकणें-लावणें-धरणें-चालविणें   अंडास लोणी लावणें   दंडाला माती लावणें   पोटाला कुंकू लावणें   कानाला खडा लावणें   नांव सांगणें-लावणें-घालणें-देणें   हात धरुन काढून लावणें   कुबेराला भीक मागायला लावणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP