Dictionaries | References

वारुळांत साप आणि वर मारणें

( ऐति. म्हण.) इ. स. १७६
त हैदरअल्ली हा बिदनूरचे झाडींत लपून बसला असतां थोरले माधवरावांनीं श्रीरंगपटटणपर्यंत स्वारी केली, तीस अनुसरुन ही म्हण योजली आहे. ठरलेलें काम सोडून भलतेंच करणें. रोग एकीकडे व इलाज भलतीकडे.

Related Words

चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   (वर) नंबर मारणें   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   तळाशी पोहोचल्‍याशिवाय वर बुडबुडे येत नाहीत   खोगीर वर लादणें-चढविणें-ठेवणें   चूल आणि मूल   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   (वर) पुष्पांजलि करणें-देणें   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   व्याली आणि चाटावयास विसरली   जगाला लाथ मारणें   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   एथर्यंत-पावेतों-वर-वरी   बैठक मारणें   बाल्या देणें-मारणें-हाकणें   दंडची मारणें   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   नवर्‍याला मिळेना काट आणि धेडा मागतो वरण   दुर्गुण आणि विपत्ति, आळसापासून उत्पत्ति   सोनें आणि परिमळे   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभटाची तट्टाणी   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP