Dictionaries | References

(विद्या, पैसा इत्यादीच्या) नांवानें पुज्य

पूर्ण अभाव
नकार.

Related Words

विद्या   चतुर्दश विद्या   अक्कलेचें मूळ विद्या   पोर्‍या मागतो पैसा, घेतो उसासा   खोर्‍याने पैसा ओढणें   पैसा गेला पण जोडा चांगला मिळाला   गुरुगेलि विद्या गुरु मात्‍यारि आइलि   जोंवर पैसा, तोंवर बैसा   अलमगिरी पैसा   फाबडयावर-फावडयानें पैसा ओढणें   दांतावर मारायला देखील पैसा नसणें   घघाची विद्या   जात तशी बात, पैसा तसा हाट   परस्वाधीन जिणें (धन) आणि पुस्तकी विद्या कामास येत नाही   पैशाकडे पैसा जातो   बंगाली विद्या   नांवानें आंघोळ करुन मोकळा होणें   पैसा पासरी   पूज्य-(विद्या, स्त्रानसंध्या इ.वर) पूज्य पडणें   मालाचा पैसा आणि पैशाचा माल   अनंत शास्त्रं बहुलाश्व विद्या, अल्पश्व कालो बहु विघ्नताच   सुखार्थिंनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम्   गुरूची विद्या गुरूवर फिरली   गुरूची विद्या-अक्‍कल गुरूला फळली-भोंवली   नांवानें घागर फोडणें   घरची विद्या   पैसा गांठीला लावणें   पैसा जोडतो, पैसा तोडतो   तरवार मारत्‍याची, विद्या कर्त्याची   छडी लागे चमचम (छमछम), विद्या येई घमघम, छडी काही लागेना विद्या काही येईना, छडीवर पडली सावली आम्‍हांस विद्या पावली   मुसलमान धंद्यानें पिंजारी पण नांवानें खान असतो   मढयास लांकडें आणि दिवाणास पैसा   पैसा मरणें   मारील त्याची तरवार व करील त्याची विद्या   आयत गब्बू आणि पैसा ढब्बू   बायलां गेली विद्या, रान्नी पोर्लात   शेतांतली सुपारी नासली, पैसा पासरी विकली   एकपट विद्या, दसपट गर्व   दिवसोंदिवस पैसा, काळेंकरून होतो लैसा   प्रपंचांत पैसा आणि परमार्थांत परमेश्वर   खोटा पैसा गांठका और नकटा बेटा पेटका   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   पैसा पासरी कांदे आणि तोळ्यावरी केशर नांदे   पैशानें पैसा जोडतो   पैसा अडका-रुका   बाभळीचा कांटा, बोरीचें साल, बाबा कशाचा पैसा आणि कशाचे लाड   माल चोख, पैसा रोख   राजाच्या हातांत पैसा खेळे, प्रजेचें झालें वाटोळें   पैसा आला पदरीं, नातें गोतें धांवतीं घरीं   जळते घराची वांसोटी, चोराजवळची लंगोटी. जळत्‍या घराचा वांसा, नादराचा एक पैसा   असुरी विद्या   घघाची विद्या   घरची विद्या   चतुर्दश विद्या   चाक्षुषी विद्या   चोरटी विद्या   चौदा विद्या   जैसेकु तैसा, हिजडेकु पैसा   नगरी पैसा   नादाराचा एक पैसा   पंधरावे विद्या   पैसा   पैसा पासरी   बंगाली विद्या   मारील त्याची तरवार व करील त्याची विद्या   राक्षसी विद्या   विद्या   विळयाला नसतें म्यान व जाठाला नसते विद्या   शिकेल त्याची विद्या   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP