Dictionaries | References

विलासाचें पोतें, अन् सव्वाहात रितें

( व.) मनुष्य विलासी म्हणजे ऐषाआरामी असला तर मेहनती मनुष्याप्रमाणें तो पोतीं भरुन भरुन न आणतां सव्वा हात रितीं म्हणजे खूप रिकामी ठेवतो
म्हणजे तीं त्याला सोपीं जातात. शोकी मनुष्याला नेहमीं कमतरता असते.

Related Words

विलासाचें पोतें, अन् सव्वाहात रितें   भाजींत ढोकळा, अन् पांडया मोकळा   पोटांत नाहीं वाढ अन्‌ जीव करतो लाड   अभाव - अभावाचें पोतें सव्वा हात रितें   कधीं न पाहिला दिवा अन्‍ एकदम देखिला आवा   होळी नि शिमगा चैत्र अन् पाडवा   हेंकोंडा-हेंकोंडा कुनबी दुनला रांघे अन् त्याची बायको तीनदां रांघे   उंच रडे शिंप्यापाशीं अन् नीच रडे शिंक्यापाशीं   लांडें लुडबुडतय अन् पाटलाचें गुंडें मोडतय्   हिंगाचे पोतें   पोतें   अन्   धरायला डाहाळी अन्‌ बसायला सावली (नसणें)   उपासाला केळे, अन् वनवासाला सिताफळें   वाण्या देशील काय अन् प्राण्या खाशील काय   लाज घातली भिजत, अन् अक्कल घातली शिजत   साप खाय खार आणि तोंड रितें रहाय (राही)   वाण्याची दुकानदारी, रिकामें पोतें करिते उधारी   रिती (पोतें) पिशवी उभी राहात नाहीं   हिंगाचें पोतें   खातें पोतें   घरचा माळी अन्‌ सहामासी पाणी घाली   येतां जातां खाई अन् ताटीं बसल्या भूक नाहीं   आपल्याखालीं जळत आहे अन् दुसर्‍याचें विझवण्यास पळत आहे   घरांत भय घरकराचो अन्‌ रानांत भय वाघाचो   नरशा जेवला घरीं, अन्‌ परशाची शिदोरी   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   शेत करतां हारकली अन् सारा देतां टराकली   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   शिवापूर-शिवापूरचा राया अन् आजूबाजूच्या आयाबाया   वासरुं होऊन प्यायला अन् गोर्‍हा होऊन उडायला उशीर नाहीं   लई-लई वटवट, अन् खाई मटमट   सांदीचं काढायचं अन् सदरेला मांडायचं   राम तूं धणी, अन् शेजारीण पडली कणगीवाणी   सजणें-सजलेलं सोंग मागें राहूं द्या अन्‍ माझें रेडकूं म्होरं नाचूं द्या   भूषण बदबदी, अन् अंबाडा खदखदी   दुण्या कामीं दुप्पट राबे अन्‍ चवली तिथें पावली लागे   उंदराला मारायला गेलों अन् गणपतीला लागलें   भूषण-भूषण भारी अन् बटव्यांत गारी (वाजवून पाहिलें तर खळखळ सारी)   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   कुठलें कुठें अन्‌ उठें उठें भेटे   देवीच्या भोप्या नाचतो अन्‍ दाणे गोळा करतो   खाजवयाला तुर्‍हाटी नाही अन्‌ कावळ्याला आवतण   बायको नाहीं पाहुणी अन् चरवी नाहीं ठेवणी   बाहेर चांदणें अन् घरांत अंधार   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   भान-भान्याची भूक अन् दृष्टीची माया   नाठाळ जांवई लेकीनें गोड, अन्‍ शिळी भाकरी ताकानें गोड   पोटभर जेवला अन्‌ देवाला विसरला   माळी तशा बागा अन् कोळी तसा धागा   अन्   अभाव - अभावाचें पोतें सव्वा हात रितें   उधाराचें पोतें सवा हात रितें   देड बुदवंताक पोट रितें   पोतें   भरमाचें पोतें   वासाचें पोतें   साप खाई, तोंड रितें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP