Dictionaries | References

वैद्यानां शारदी माता

( सं.) पावसाळयानंतरचा शरद‍ऋतु हा वैद्यांस आईप्रमाणें सुखकारक, लाभदायक असतो
कारण या कालांत पुष्कळ लोक आजारी पडतात. वैद्यानां शारदी माता पिताच कुसुमाकरः। यमदंष्ट्रा स्वसा प्रोक्ता हितभुत्रितभुग्रिपुः॥

Related Words

वैद्यानां शारदी माता   माता   परस्त्री पराची माता   प्रसवली माता, खाते पुत्राच्या लाथा   प्रसवली माता, मळमूत्रीं पुत्र, आला गोत्रीं भाग्यवान्‌   माता वर पाहे संपतीवंतः कन्या वर पाहे वयसा युक्त   शारदी   जाणतें लेकरूं। माता लागे दूरी धरूं।।   नास्ति यस्य गृहे माता, तस्य माता हरीतकी।   कुंभाराच्या देवी-माता   माता-माता माउली, फजित पावली, आस्तुरीनें दुनिया दाविली   अकृत्रिमता ती सत्याची माता   जेऊं न घाली माता। भिक्षा मागों नेदि पिता।   बालकाचे बोल बोबडेः माता पिता आइकती कोडें   आदिमाया-शक्ती-माता   फुल्लारी माता   बालक-बालकास माता, दुर्बलास त्राता   बायकोला साडी चोळी, माता अखंड चिंध्या गाळी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP