Dictionaries | References

शिंदळ रांडेला बार्‍या बुध्या, कपाळ फोडून बांधिल्या चिंध्या

व्यभिचारी स्त्री अनेक प्रकारचीं ढोंगें करते व कपट दाखविते.

Related Words

कपाळ   शिंदळ   कपाळ फुटणें   कपाळ छिनत चालल   गोरा गोमटा, कपाळ करटा   निनांदतीला (निदांदीला) हजार बुद्धि, फोडलें कपाळ बांधली चिंधी   अंगाच्या चिंध्या करणें   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   पाताळांतून-पाताळ फोडून काढणें   कपाळ काढणें   पाठ फोडून भावंड नव्हे आणि पोट फोडून मूल नव्हे   एक धड ना (एक ना धड), भाराभर चिंध्या   कपाळ ठरणें   कपाळ अढी   कपाळ न पासरी (बरोबर)   कपाळाशीं कपाळ घांसणें   कपाळ जाणें   कपाळ खुलणें   कपाळ धुवून पाहणें   हंसत शिंदळ   फुटकें कपाळ-नशीब-दैव   डोळे फोडून वाचणें   विनाशकाळे विपरीत बुद्धि, कपाळ फोडून बांधली चिंधी   शेजारीण-शेजारणी बाई तुला न् मला शिंदळ म्हणतात   कपाळ बडविणें   चोर पकडावा वाटेवर आणि शिंदळ पकडावा-वी खाटेवर   डोक्‍याचें नांव कपाळ आणि कपाळाचें नांव डोकें   जीभ शिंदळ-निसरडी   शिंदळ-शिंदळ धरावी खाटीं खाटेवर, चोर धरावा हाटीं   बांधिल्या देखतकच धरिल्लो सुकता   बायकोला शिळी पोळी, रांडेला पुरण पोळी   बाजार भरला, उचल्यांनीं कंबरा बांधिल्या   आशा कपाळ करंटी, लोक लागले पाठीं   धोंडयाशीं कपाळ घासणें   वरमाय शिंदळ तर वर्‍हाडणीचा गोंधळ   बाईनें पैसे खरचिले पण शेवटीं तिचें कपाळ फुटलें   अंधळी पाण्याला गेली घागर फोडून घरीं आली   कपाळाला कपाळ घासल्‍यानें दैव येत नाहीं   चिंध्या गाळणें   वरमाय शिंदळ मग वर्‍हाडणीकडे काय बोल   फोडून काढणें   शेजीच्या घरीं डुमडुम वाजे, कुंकवासाठीं कपाळ खाजे   ठणठणपाळ फुटकें कपाळ, भिक्षा मागे आळोआळ   अभाग्या हें काय करतोस? म्हणे कपाळ बडवून घेतों   पारोसें कपाळ   घरचा चोर आणि शेजारी शिंदळ   उन व कपाळ बडवून घेणें   बायकोला साडी चोळी, माता अखंड चिंध्या गाळी   जातीची शिंदळ तिला कुंटण कशाला   जीभ शिंदळ, खांद्यावर कुदळ, कोठें जाती? म्‍हणे पोर पुरावयाला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP