Dictionaries | References

शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड

भाकर पहा.

Related Words

कडू बोलून दान दिल्‍यापेक्षां गोड बोलून नकार दिलेला बरा   सकळ-सकळ घालावें पोटीं, गोड बोलावें होटीं   आलस्याक बिकंडं भाजि म्हळ्यारि, हरियि खाल्यारि गोड   गोड गोड बोलतो, लहान मोठ्या ठकवितो   पातक आगमीं गोड, निर्गमीं कडू   वांकडी ना तिकडी तरी गांवाची भाकर   माझें मन नित्य राजी, खातें भाकर भाजी   गोड ना जाल्‍यार गोडासारखें उतर ना?   पायपोसाची जोड, हंशाने-हंशामध्यें केली गोड   ओली कोरडी भाकर   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   चहाडी सांगणाराहून ऐकणारा वाईट   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   गोड करतां भाषण, मूर्ख होय हर्षायमान   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   (गो.) जेवरे पुता वाटींत माका गोड करटींतु   अडक्याचा ऊंस, नवरा बायको खुष   हगवण-हगवणीं बायको, नागवणीं सोयरा   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   माय मावली दुनिया पावली, बायको मावली फजिती पावली   असुदी व अबादी   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   बोरीबंदर-बोरीबंदर, बायको सुंदर   हात गोड कीं हाट गोड   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   लोकांचें वाईट चिंतलें कीं आपलें अगोदर वाईट होतें   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   आवडत्याचा शेंबूड गोड   मानाचें पान गोड   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   शिळी ओटी   चांगला दिसतो वरवर, वाईट असून अंतरीं   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   होऊं नये कोणाची बायको आणि होऊं नये कोणाचा चाकर   हंसरा पुरुष आणि रडकी बायको यांचें तोंड पाहूं नये   समुद्रीं मासे व घरीं भरवसे   शेळीचें शेंपूट अब्रुहि झाकीना व माशाहि वारीना   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   साम्राज्याचें अडलें व आमचें फावलें   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   कानामागून आले व तिखट झालें   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP