Dictionaries | References

शेटाचा फांटा अन् तिसरा वांटा


कोणाचा कांहीं संबंध नसतां एखाद्या कामाचें श्रेय घेऊं पाहणें.

Related Words

तिसरा   फांटा-फांटा देणें   दृष्टीस फांटा फुटणें   अन्   मुखीं-तोंडीं-तोंडाला फांटा भरणें   पोटांत नाहीं वाढ अन्‌ जीव करतो लाड   फांटा-फांटें फोडणें   दोमें तिसरा जैसा आंखमें कंकर   भाजींत ढोकळा, अन् पांडया मोकळा   कधीं न पाहिला दिवा अन्‍ एकदम देखिला आवा   होळी नि शिमगा चैत्र अन् पाडवा   हेंकोंडा-हेंकोंडा कुनबी दुनला रांघे अन् त्याची बायको तीनदां रांघे   उंच रडे शिंप्यापाशीं अन् नीच रडे शिंक्यापाशीं   धरायला डाहाळी अन्‌ बसायला सावली (नसणें)   विलासाचें पोतें, अन् सव्वाहात रितें   लाज घातली भिजत, अन् अक्कल घातली शिजत   वाण्या देशील काय अन् प्राण्या खाशील काय   वांटा or वाटा   पहिला दिवस पाहुणा दुसरे दिवस दिवाना आणि तिसरा दिवस गांवमे फिरना   वाटेला नाहीं फांटा, तर वाटे हेलपाटा   वाटेचा फांटा, तीन गांवचा हेलपाटा   गळफटा-फांटा   माळी तशा बागा अन् कोळी तसा धागा   पोटभर जेवला अन्‌ देवाला विसरला   भान-भान्याची भूक अन् दृष्टीची माया   नाठाळ जांवई लेकीनें गोड, अन्‍ शिळी भाकरी ताकानें गोड   आपल्याखालीं जळत आहे अन् दुसर्‍याचें विझवण्यास पळत आहे   येतां जातां खाई अन् ताटीं बसल्या भूक नाहीं   घरचा माळी अन्‌ सहामासी पाणी घाली   घरांत भय घरकराचो अन्‌ रानांत भय वाघाचो   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   शिवापूर-शिवापूरचा राया अन् आजूबाजूच्या आयाबाया   वासरुं होऊन प्यायला अन् गोर्‍हा होऊन उडायला उशीर नाहीं   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   शेत करतां हारकली अन् सारा देतां टराकली   नरशा जेवला घरीं, अन्‌ परशाची शिदोरी   राम तूं धणी, अन् शेजारीण पडली कणगीवाणी   लई-लई वटवट, अन् खाई मटमट   सांदीचं काढायचं अन् सदरेला मांडायचं   खाजवयाला तुर्‍हाटी नाही अन्‌ कावळ्याला आवतण   बायको नाहीं पाहुणी अन् चरवी नाहीं ठेवणी   बाहेर चांदणें अन् घरांत अंधार   सजणें-सजलेलं सोंग मागें राहूं द्या अन्‍ माझें रेडकूं म्होरं नाचूं द्या   भूषण बदबदी, अन् अंबाडा खदखदी   दुण्या कामीं दुप्पट राबे अन्‍ चवली तिथें पावली लागे   उंदराला मारायला गेलों अन् गणपतीला लागलें   भूषण-भूषण भारी अन् बटव्यांत गारी (वाजवून पाहिलें तर खळखळ सारी)   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   कुठलें कुठें अन्‌ उठें उठें भेटे   देवीच्या भोप्या नाचतो अन्‍ दाणे गोळा करतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP