Dictionaries | References

शेटीचोय गुण आनी काना चोय गुण

( गो.) कांहीं गुण सोनाराचे तर कांहीं गुण कानाचे. चांगल्या गोष्टीचें श्रेय एकटयानेंच आपणाकडे घेऊं नये. त्यांत दुसर्‍याचाहि अंशभाग असतो.

Related Words

शेटीचोय गुण आनी काना चोय गुण   काना   सहा गुण   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   नऊ गुण   शेटीचोय गुण आनी काना चोय गुण   गुण उधळणे   गुण काढणें   गुण शिकविणें   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   गुण घेणें   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   आपले गुण पाघळणें   ती गुण   गुण घेणें-देणें   घडीघटकेचा गुण   घरासारखा गुण, सासू तशी सून   जांवयाची महती (गुण) लग्‍नात गावी, अध्यक्षाची सभेत गावी   जेथे गुण तेथें आदर   ढबळ्याजवळ बांधला पोवळा, वाण नाहीं पण गुण लागला   लागता गुण   वेळेचा गुण   भैर्‍या फुडे गाले आनी कुड्ड्या मुखार नाचले मेळून सारकेच   रोकडयाचें ताती आनी उदारा कोंबी   वांज वियेंवक आनी दुकळ येवक एक जाले   आनी   उपजत गुण   काना   घटकेचा गुण   चोय   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   धारजिण गुण   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   वेळेचा गुण   षड् गुण   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.