Dictionaries | References
श्र

श्रम मागून घेणें

श्रमाबद्दल खेद व्यक्त करणें. ‘ घडलें श्रम मागून घेतो ’ -पला २०.४१.

Related Words

अक्रीत घेणें   उपरवांयां अंबट घेणें   गांडीवर घाव घेणें   आडवें घेणें   मागें घेणें-फिरणें-सरणें-हटणें   कान पिळून घेणें   दिवाणाचें तेल पदरांत घेणें   आढ्याला पाय लावून निजणें-झोप घेणें   मांडीवर घेणें-बसविणें   वार घेणें   मनगट चावून घेणें   गुण घेणें-देणें   आपल्या पायावर आपणच कुर्‍हाड (गोटा-धोंडा) मारून घेणें   यदुपति-देणें घेणें, यदुपति जाणे   धैर्य धरुन श्रम घेती, ते पर्वतादीक उलटती   पिच्छा घेणें पुरविणें-धरणें   दुखणें घेणें   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   मरगळ-मरग(क) ळ घेणें-मारणें   खरपूस समाचार घेणें   रान घेणें   नांव न घेणें   घण घेणें   पंगतीस घेणें   वेंगाटीत घेणें-धरणें   (जखमेचें) पाणी घेणें   उपीत घेणें   लोढणें-लोढणें गळयांत अडकवणें-घेणें   जपमाळ घेणें   बगाड-बगाड घेणें-लावणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   चालत्‍या मुलाला उचलून कडेवर घेणें   शष्प देणें न् शष्प घेणें   काचवा - काचवा घेणें   घर डोईवर घेणें   शिवदीक्षा घेणें   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   आधीं संताप, मागून पश्र्चात्ताप   मागून लाथरा, पुढून डसरा   अमर - अमरपट्टा घेणें   अपाय - अपाय करुन घेणें मग उपाय शोधणें   चोरा सैल दोरी देणें, आपला घात करून घेणें   माथ्यावर चढविणें-चढवून-बसवून घेणें   घोट घेणें   रुख-रुख घेणें   भय-भय घेणें   बरा-बरा घेणें   मेख सोसणें-घेणें (हातावर)   मापटयावर हात घेणें   मायबहिण घेणें   आगसली ती मागसली, मागसली ती कापुसली (मागून आली ती गरोदर झाली)   आधीं संताप, मागून पश्र्चात्ताप   आपण स्वस्थ बसणें, परक्या श्रम देणें   आबा बायल जा आनि भीक मागून खा   कलवंत पळौंचें मागून, आनी बायल्‌ पलौंची हागून   किंमत पैक्‍याची जाणणें, तर कर्ज मागून पाहणें   कोरडे श्रम   जेथें मिळत नाहीं, तेथें मागून फळ नाहीं   नवी नवी नवलाची, आणि मागून माती मोलाची   भीक मागून श्राद्ध होत नाहीं   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   मागून   मागून आलेलें लोण पुढें पोचविणें   मागून आलेलें लोण पुढें पोंचविणें   मागून कर्ता जेवण, उष्टें काडूक एक जन   मागून घेणें   मागून पुढून बा च नवरा   मागून-मागून पुढून बाप (च) नवरा   मागून लाथरा, पुढून डसरा   माझा होऊन रहा, पण भीक मागून खा   मोठी बोली रायाची, भिक्षा मागून खायची   राजाच्या मागून जावें, व सावकाराच्या पुढून जावें   राजाची स्वारी भेटीला आली, मागून कराची मागणी आली   सुई मागून दोरा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP