Dictionaries | References

षट्‍कर्णी करणें आणि घोटाळयांत पडणें

अनेकांना कळल्यामुळें मसलत बिघडली व फार मोठा विचार पडला. कोणत्याहि गोष्टींचा बभ्रा झाला कीं असेंच होतें.

Related Words

षट्‍कर्णी करणें आणि घोटाळयांत पडणें   उभा करणें   फरक-फरक करणें   वखवख-वखवख करणें   स्वतः-स्वतःची स्वतः पूजा करणें   आर्ये करणें   सार-सार करणें   गोडीस पडणें   सुन्न-सुन्न पडणें   देव घालणे - पडणें   पैंबदी करणें   खाऊन खाऊन गोबर करणें   नवा जुना करणें   बोट-बोट करणें-दाखविणें   बरबाद-बरबाद करणें   बाजार करणें   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   शिक्का-शिक्का मोर्तब करणें   गुणास येणें पडणें   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   मांडीचे उसे करणें   चूल आणि मूल   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   पुरी पडणें   बोला फुलास गांठ पडणें   वाटेचें पाऊल आडवाटेस पडणें   (वर) पुष्पांजलि करणें-देणें   अक्षता पडणें   अंतड्यास पीळ पडणें   अंतर पडणें   अंबत पडणें   आकाश वर पडणें   आकाशी वाळते आणि पाताळी लोळते   आगींतून निघून फोफाटयांत पडणें   आगीं भागीं पडणें   आणि   उताराखाली असणें-पडणें   उमळ-उमाळ-उमाळा पडणें   एक असणें-पडणें-होणें   एकदां कानफाट्या नांव पडणें   एका वस्त्रानिशीं घराबाहेर पडणें   खिरींत तूप पडणें   गूढांत पडणें   गुणास येणें पडणें   गरज पडणें   गळ्यांत घोरपड घालणें-पडणें   गळां-गळी पडणें   गांठ पडणें   गोडीस पडणें   घाला पडणें   घोंगडें भिजत पडणें   चुलींतून निघून वैलांत पडणें   चळीं पडणें   चाट पडणें   चौराँ पडणें   जिभली झडून पडणें   जिरमाणीस पडणें   जीव कोरडा होणें-पडणें   जीव खाली पडणें   जीव खालीं पडणें-भांडयांत पडणें   टाळेंतुन खीस पडणें   टाळु पडणें   तळ लागणें-पडणें   तीन शेंडे, साबरबोंडें आणि लाल तोंडे, हे वाढल्‍यावांचून राहाणार नाहींत   तोंडघशीं पडणें   दुखण्यास पडणें   दुबळा आणि खजेला   देव घालणे - पडणें   दावा पदरीं पडणें   धरणीवर पडणें   धूल खात पडणें   धाड बडवणें-भरणें-पडणें   धार पडणें   नख दृष्टीस न पडणें   नेत्रांत उजेड पडणें   नरम पडणें-होणें   नवी नवी नवलाची, आणि मागून माती मोलाची   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.