Dictionaries | References

षट्‍कर्णी झालें आणि मन घोटाळयांत पडलें

अनेकांना कळल्यामुळें मसलत बिघडली व फार मोठा विचार पडला. कोणत्याहि गोष्टींचा बभ्रा झाला कीं असेंच होतें.

Related Words

षट्‍कर्णी झालें आणि मन घोटाळयांत पडलें   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   नासलें मिरें का केजास महाग झालें?   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   चूल आणि मूल   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   व्याली आणि चाटावयास विसरली   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   सातुल-सातुल बायांत पडलें पोण स महिन्याचो चिकोल गेलो   कपडा पेने जग भुलता, खाना खाये मन खुलता   कानामागून आले व तिखट झालें   डोळ्या अवलोकन साहे, जिवा तसें मन आहे   बोलणें फोल झालें । डोलणें वायां गेलें ॥   माझें मन नित्य राजी, खातें भाकर भाजी   पदरीं-पदरांत पडलें पवित्र झालें   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   पडलें तर दुधांत, नाहींतर दह्यांत   भटाची चाकरी कांहींच नाहीं, भुसकट पडलें माहीतच नाहीं   गरिबाचें गेलें घोंगडें, गरीब पडलें उघडें   गरीबाचें गेलें घोंगडें, गरीब पडलें उघडे   पडलें पान   वाक्-वाक् समुद्रीं रिगालें: तें तरकाच्या आवर्ती पडलें   अंगावर पडलें ऊन दादला घेतो बायकोचे गुण   आईबाप मेले आणि पोर उघडे पडलें   गळ्यांतले तुटलें, व्होंटयेंत पडलें   ज्‍याचें (होतें) त्‍यानें नेलें, पायां पडलें (पडणें) वाया गेलें   ज्‍याचें नाहीं कोणी, तें पडलें भयाणवाणी   ताटांत सांडलें आणि वाटींत सांडले, तरी ते पथ्‍यावर पडलें   धव्यार काळें पडलें तें जन्ममुगा वचना   पदरीं पडलें झोड, हांसून केलें गोड   बाप मरतांच घर अंगावर पडलें   बोलायला गेलें सुपाष्ट, पायीं पडलें शुक्लें काष्ट   मोन्याक सपन पडलें, पण सांगून कळना   रत्न-रत्न उकीरडयांत पडलें तरी परीक्षक त्याची योग्यता समजतो   वाळकावर सुरी पडली किंवा सुरीवर वाळुक पडलें तरी वाळकाचा नाश   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   शेण जमिनीला पडलें कीं कांहींतरी घेतल्याशिवाय निघत नाहीं   शेण पडलें तर माती घेऊन उठतें-उठेल   सातुल-सातुल बायांत पडलें पोण स महिन्याचो चिकोल गेलो   सोवलें-सोवलें बांयत पडलें, पुण कोवळें नितळ जालें   हलकें नांव पडलें ज्याचें, जन्मवरी तेंच त्याचें   अंगावर पडलें ऊन दादला घेतो बायकोचे गुण   आईबाप मेले आणि पोर उघडे पडलें   आकाशी वाळते आणि पाताळी लोळते   आणि   कानांमागून आलें, तिखट झालें   कानामागून आले व तिखट झालें   गणपति करावयास गेला तों माकड झालें   गरिबाचें गेलें घोंगडें, गरीब पडलें उघडें   गरीबाचें गेलें घोंगडें, गरीब पडलें उघडे   गळ्यांतले तुटलें, ओटींत पडलें   गळ्यांतले तुटलें, व्होंटयेंत पडलें   गवळ्यानें छांछूं केले, पाण्याचे दूध झालें   गाढवाला शृंगारलें, सगळ्या गांवभर झालें   जेथें आपलें धन, तेथे आपलें मन   (ज्‍या) गांवी गेलें, (त्‍या) गांवचें झालें   ज्‍याचें जया ध्यान, तेंच होय त्‍याचें मन   ज्‍याचें नाहीं कोणी, तें पडलें भयाणवाणी   ज्‍याचें (होतें) त्‍यानें नेलें, पायां पडलें (पडणें) वाया गेलें   डोईला टक्‍क्‍ल पडलें, उखळ पांढरे झालें   ताटांत सांडलें आणि वाटींत सांडले, तरी ते पथ्‍यावर पडलें   तीन शेंडे, साबरबोंडें आणि लाल तोंडे, हे वाढल्‍यावांचून राहाणार नाहींत   दुबळा आणि खजेला   दांडयानें पाणी तोडलें आणि पुन: एक झालें   धव्यार काळें पडलें तें जन्ममुगा वचना   नवी नवी नवलाची, आणि मागून माती मोलाची   पडलें तर दुधांत, नाहींतर दह्यांत   पडलें पान   पदरीं पडलें झोड, हांसून केलें गोड   पदरीं-पदरांत पडलें पवित्र झालें   पाऊस पडे आणि माती तुडे   पाणपट झालें   बाप मरतांच घर अंगावर पडलें   बाभळीचा कांटा, बोरीचें साल, बाबा कशाचा पैसा आणि कशाचे लाड   बोलायला गेलें सुपाष्ट, पायीं पडलें शुक्लें काष्ट   भटाची चाकरी कांहींच नाहीं, भुसकट पडलें माहीतच नाहीं   भटो, तुमचें पोट कां वांकडें? उंबर राहिलें म्हणजे झालें   भटो तुमचें पोट हो कां वांकडे : तर म्हणाला, उंबर राहिलें म्हणजे झालें   मुका खाल्लें, गू झालें   मन   मोन्याक सपन पडलें, पण सांगून कळना   रत्न-रत्न उकीरडयांत पडलें तरी परीक्षक त्याची योग्यता समजतो   वाक्-वाक् समुद्रीं रिगालें: तें तरकाच्या आवर्ती पडलें   वाळकावर सुरी पडली किंवा सुरीवर वाळुक पडलें तरी वाळकाचा नाश   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   शेण जमिनीला पडलें कीं कांहींतरी घेतल्याशिवाय निघत नाहीं   शेण पडलें तर माती घेऊन उठतें-उठेल   षट्कर्णी   सातुल-सातुल बायांत पडलें पोण स महिन्याचो चिकोल गेलो   सारी रात दळी आणि चाळणींत भरी   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.