Dictionaries | References

षड् दोष

सहा दोषः
झोप,
जडत्व,
भीति,
क्रोध,
आळस,
चेंगटपणा. षड्‍दोषाः पुरुषेणह हातव्या मूतिमिच्छता
निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता ll -हितोपदेश, मित्रलाभ ३४.

Related Words

षड् दोष   षड् ‍   षड् दोष   षड् गुण   दोष   षड् भाव   षड् विकार   षड् दर्शनें   चार दोष   षड् वार्तिक   आपला दोष सोड, मग दुजाची खोड काढ   झवतांना मेलों तर कुळाव्याक दोष?   अज्ञानास दोष नाही   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   षड् अरि   षड् उपशास्त्र   षड् ऊर्भी   षड् ऋतु   षड् गुणैश्र्वर्य   षड् दळ   षड् रस   षड् राग   षड् रिपु   षड् लवण   यत्न केल्यावर सिद्धि न झाली, दोष नये कपाळीं   अंगीं दोष लावणें   आपलें गमवूं नये, दुसर्‍यावर दोष ठेऊं नये   आपला दोष आपणास वाटे, तर करणाराचें हृदय फाटे   जेथें अति प्रीति चालती, तेथे फार दोष असती   दोष दुसर्‍याचे पाहून, सुज्ञ घेती सुधारुन   स्वतःचे दोष स्वतःला दिसत नाहींत   अज्ञानास दोष नाही   चार दोष   दरिद्री बलहीनास, लोक लाविती दोष   दोष   वाहत्या पाण्याला दोष नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.