Dictionaries | References

संगत-संगत संतन की कर ले तो गढत गढत गढ जाय

सज्जनांची मैत्री केल्यास ती सारखी वाढत जाते ती कधीं आटत नाहीं.

Related Words

आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   तो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   जे जाय जावा, ते पाछा नहि आवा   हात (ता-तो) फळी   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   सोबत-सोबत संगत   बाई बाई तुझें दूध एकीकडे कर, माझें अंग (अंड) शेकूंदे   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   तट-कन-कर-दिनी-दिशी   झड-कन्-कर-दिनी-दिशी   भाडकण-कन-कर-दिन-दिनी-दिशी   गट-कन-कर-दिनी-दिशी   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   पोळॉ काट्टयाचें चेंमुड काडूं जाय   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   दिलेलें नाका नातिलें (होगडायिले) जाय   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   भक्क-कण-कर-दिशी   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   सटकन्-कर-दिनी-दिशी   झण-कन्-कर-दिशी-दिनी   ढब्ब-कन-कर-दिशी-दिनी   नादान की दोस्ती जीका जान   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   सुळकण-कन-कर-दिनी-दिशी   बोडका-की-कें-पाण्यांत बोडकें बुचकळणें   गटकन्-कर-दिनी-दिशी   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   डोळेझांक-की   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   पायांत पाय, त्याचा जन्म व्यर्थ जाय   बरकन-कर-दिनी-दिशी   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   सख्या सासूला लागला पाय, मामेसासू रागानें जाय   पिच-कन-कर-दिनी-दिशीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP