Dictionaries | References

सकळ यातीमध्यें ठक हा सोनार

सोनार पहा. सोनार आणि झारेकरी पहा. -तुगा ३३९०.

Related Words

हा   ठक   सकळ यातीमध्यें ठक हा सोनार   सोनार आणि कोणाला होणार   एक सोनार व एक झारेकरी   बनिया मारे जानको, ठक मारे अजानको   सोनार सोन्याआड आणि शिंपी कपडयाआड   सकळ   हा सूर्य हा जयद्रथ   घेणें दोषाचा अनुभव, हा मूर्खाचा स्‍वभाव   सोनार   हर्ष काल हा पाप काल असतो   हा ण   मनुष्य हा संवादित्वाचा भुकेलेला असतो   कलहवृद्धि न करावी हा थोरांचा संप्रदाय आहे   कायदा हा गाढव आहे   हा-हा मी का तो मी   आत्महित हा धर्म, आत्मनाश हा अधर्म   बा तुझा चालता काळ । खायाला मिळती सकळ ॥   सिंचन-सिंचन करतां मूळ, ओलावें सकळ   ठक पडतो आपले फशीं, सर्व पाहून होती खुषी   ठक लोकांशीं व्यवहारे, ठकती लोक सारे   ठक, महाठक आणि निवारण्या   सोनार शिंपी कुलकर्णी आप्पा यांची, तिघांची संगत नकोरे बाप्पा   हाय or हा   विलो तो भिलो हा?   हा हू   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   अंगारा धुपारा हा सारा मायेचा पसारा   मूर्खापुढें वाचली गीता, हा अध्याय कोणता?   समिधा फुलें दुरवा, हा ब्राह्मणाचा ठेवा   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   उपास तापास बरा, नको हा संसाराचा पसारा   दुधाचे घागरीं मद्याचा हा बुद। पडिलिया शुद्ध नव्हे मग॥   भाजलेला मुलगा हा अग्नीस भीत असतो   सार्वजनिक-सार्वजनिक त्रास हा मनुष्याला जवळ आणतो   हा रामपहारा आहे   निद्रेचा भंग हा प्रकृतीला रोग   हा घोडा आणि हें मैदान   मूर्ख हा कचितच उपदेशाचा स्वीकार करतो   मेलेल्याला मारणें हा मूर्खपणा आहे   उपकार करावा हा धर्म, कोणाचा न घ्यावा तो उत्तम   हा दाम हें काम   मृत्यु हा पक्षपाती नाहीं   नेहमींचा पाहुणा हा तिसर्‍या दिवशीं दिवाणा   विधि-विधि चुकल्याविण नियम करी, मनुष्य हा चुकांची शिदोरी   संकटकाल हा वाईटाचें घर आहे   अंधार हा चोरास पथ्य   झाले बहु, होतिल बहु, आहेतहि बहु, परंतु यासम हा।   सुसंगत-सुसंगति हा गाढवाचा सद्‍गुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP