Dictionaries | References

सगळया भितर हुंबरघाट कठीण

( गो.) सगळया घाटांत उंबरघाट कठीण असतो. उंबरघाट पहा.

Related Words

सगळया भितर हुंबरघाट कठीण   कठीण   मिळवायचें सोपें, पण जिरवायचें-सांभाळा-वयाचें कठीण   स्वबालक-स्वबालकाचें पोषण, नाहीं वाटत कठीण   सांगणें सोपें, करणें कठीण   सांगणें-(संकटें दुःख इ. नीं) अवघड-कठीण जड सांगणें   मध्यान्ह-मध्यान्ह काळाचें कठीण   मडकें-मडक्या तोंडाक इ लोकां तोंड धांपचें कठीण   अवघें सोपें उद्योगानें, सर्व कठीण आळसानें   सगळे वेळ सोपे दोनपारची वेळ कठीण   दोन दिवे विकत घ्यावयास सोपे, पण एक जळत ठेवणें कठीण   भितर   भितर-भितर सवाई   मुंगीची रीघ होणें कठीण   मऊ मेणाहूनि आम्ही विष्णुदास, कठीण वज्रास भेदूं ऐसे॥   हाडाचा खंबीर-कणखर-कठीण   उडीद म्हणे मी कठीण, माझा दाणा काळा   भोळा-भोळा ग बाई भोळा अन् सगळया पापांचा गोळा   भितर-रीं   भयर पर्वत, भितर खर्वत   धन प्राप्तीस बहू यत्न, त्याहून कठीण तद्रक्षण   दोघांचे वैरपण, मिटवितां कठीण   अन्न मिळवितां येतें पण जिरवितां कठीण पडतें   सगळया फळ‍णेक एकच ‘ व ’   घरोघरीं त्‍योच परी, भितर गेल्‍या मातये चुली   सासूसुनेचीं भांडणें, सगळया गांवाला आमंत्रणें   सावकाचें देणें सगळया कुळाला नडतें   सगळया शास्त्राचें सार, सुखें करावा संसार   भितर or रीं   सगळया जगाचा, मान आहे रुढीला   वासनेच्या पोटीं, सगळया जगाची रहाटी   सगळया भाताचा वैश्र्वदेव   चुकी मनुष्‍यापासून होती, शोधतांना कठीण पडती   अंतकाळ बरा, पण माध्यान्हकाळ मोठा कठिण आहे, अंतकाळापेक्षां माध्यान्हकाळ कठीण   अपूर्व - अपूर्व वस्तु घरीं ठेवतां कठीण भारी   माशानें गिळलेलें मोतीं मिळणें कठीण   उद्योगानें सर्व सोपें, आळसानें सर्व कठीण   प्राणापेक्षां कठीण   अपात्र - अपात्रीं आदर मान टिकतांना कठीण   सर्व सोपें उद्योगानें आणि कठीण आळसानें   सर्व सोंगात पैशाचें सोंग कठीण   दैन्य सांगण्याला सोपें, भोगण्याला कठीण   उड्या बरा पण पड्या कठीण   जन्मकाळ, मध्यान्हकाळ आणि अंतकाळ हे तीन काळ फार कठीण आहेत   द्रव्य आणि समाधान उभयतां राहतां कठीण   अपकीर्ति - अपकीर्ति झाली असतां कठीण पडती सुधारतां   काया कोमल, कर्म कठीण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP