Dictionaries | References

सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा


सगळा गांव सोयर्‍यांनीं भरलेला असला तरी वेळेवर कोणी उपयोगी पडत नाहीं. कितीहि आप्तसंबंधी असले तरी संकटकाळीं कोणी मदत करित नाहीं.

Related Words

सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   निजलेल्याला कोणी उठवील, जाग्याला कोण उठवील?   चूल आणि मूल   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   कामाचा गाडा   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   येरे कुत्र्या, चाव माझ्या पायाला   कामाचा जड   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   मना एवढा ग्वाही, त्रिभुवनांत नाहीं   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   जित्‍या नाहीं गोडी, मेल्‍या बंधने तोडी   नाकांत नाहीं कांटा, दिमाख मोठा   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   अजगरासारखा लोळत पडला सार्‍या कामाचा भणका झाला   आधीं मला वाढा, मग ओढीन कामाचा गाडा   काढल्या कामाचा   काढल्‍या कामाचा-रेघेचा   काम कामाचा गुरु   कामाचा कंटाळा, अन्नाची वासना, सांगरे वैद्या दुखण्याची भावना   कामाचा गाडा   कामाचा जड   कामाचा राडा उपसणें   कामाचा वेध, हाच आमचा वेद   कामाचा सुकाळा आणि माणसांचा दुष्‍काळ   घासिया घोडा, पेटिया चाकर (काय कामाचा)   म्हातार्‍यानें केलें नांव, तरण्यानें वाहविलें गांव   माप आणि महापाप   सगळा गांव मामाचा, एक नाही कामाचा   सगळा गांव मामाचा, एक नाहीं कामाचा   सगळा-सगळा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   स्वतंत्र-स्वतंत्र नरक बरा पण परतंत्र मोक्ष कामाचा नाहीं   सांगीतल्या कामाचा दिल्या अन्नाचा-भाकरीचा   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP