Dictionaries | References

सर्पीण व्याली, पिलें पळतीं रानोमाळीं

सर्पीण ही इतकी भयंकर असते कीं तिचीं पोरेंहि तिला भितात. दुष्ट मनुष्यांची अपत्येंहि त्यांचेवर प्रेम करुं शकत नाहींत.

Related Words

सर्पीण व्याली, पिलें पळतीं रानोमाळीं   सर्पीण व्याली, तिचीं पोरें भीतीनें पळाली   सर्पीण   व्याली   अरण्यहंसिणीचे पोटीं, पिलें होत नाहींत गांवठी   पाटलाची म्हैस व्याली म्हणून मठपती मिशा कातरुन घेतो.   व्याली आणि चाटावयास विसरली   भरंवशाची म्हैस टोणगा व्याली   सूर्याचीं हरणें पिलें दाखविणें   कोंबडी मेली, पिलें दाणादाण   गाय व्याली, शिंगी झाली   हिडगा-हिडग्याची व्याली गाय, खांद्यावर वासरुं, जत्रेला जाय   नुसत्या दृष्टीनें, पिलें पिशिलीं कासवानें   माय व्याली पुत्राला, सुख न तियेला   उडत्या पाखराची पिलें, सार्‍या दिशेला धांवली   कासवाची पिलें, दृष्‍टीनेंच धाले   आई व्याली, पोर पिसा, जावई मिळाला तोहि तसा   कुणब्‍याची आई, कुणब्‍यास व्याली   माझ्या घरांत मांजर व्याली काय?   कोंबडी मेली (गेली), पिलें दाणादाण   जेथें गाय व्याली, तेथेंच खूर खांडावे   कोणाची माय व्याली आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP