Dictionaries | References

सात लुगडीं सदा उघडी

"सात लुगडीं, शेटें उघडीं" प्रमाणेंच पण जरा शिष्ट प्रकारची म्हण.

Related Words

सदा   सात लुगडीं सदा उघडी   लुगडें-सात लुगडीं, शेटें उघडीं   सात सडका   नऊ नडियादि सात पेटलादी आणि एक उमरेठी(बरोबरी)   सात सवाईनें   रांडा बायले सात घोव   सात भौक्तिक स्थानें   आली हिंमत, सदा मुफलस   आबईचे झाड पासलें, सदा तोंड वासलें   चोखटाईचा हिरा न्‌ सात मण बुरा   मागल्या सात जन्मांचे वैर साधणें   उघडी मांडी करणें-टाकणें   सात लुगडीं, शेटें उघडीं   पाठ उघडी पडणें   नकोरे नको जन्म तो रे भटाचा। कदां तृप्ति नाहीं सदा दीन वाचा॥   एक तीळ सात ठिकाणीं   वार्‍यावर ज्याचें पान, त्याचा सदा अपमान   सात गांठपलीकडे ठेवणें   निर्लज्जः सदा सुखी   सात गांठी देऊन ठेवणें   कानावर पगडी, घरी रान उघडी   बाहेर बडी पगडी, घरीं म्हातारी उघडी   आळशी आणि दिवाळखोर, त्यांचे सदा रडकें (रडे) पोर   पांच खा, सात खा आणि वैद्या माझा हात पहा   कारटे पोरटे, सदा चोरटे   संपत-संपत भारीः सदा लोकांच्या दारीं   सदा असावें महाराष्ट्रीं, गंगातीरीं   सात लाजा   लागो बाई लागो, सात घरीं लागो   भक्ताच्या कामकाजीं, देव सदा राजी   अभाग्य - अभाग्य मासळीतें गळीं मांस सदा मिळतें   सात पाच रंभा, पाण्याचा नाहीं टिंबा   एका घराची सात घरें, कार्‍या नार्‍याचें झालें बरें   सात पावलें बरोबर चाललें कीं सख्य निर्माण होतें   अति उदार तो सदा नादार   चांगली असतां संगत, जीव राहे सदा शांत   एकभुकी सदा सुखी   खाऊन पिऊन ओढळ, सदा तोंड धुवून निढळ   उद्योगाचा त्रास, करतो सदा आळस   आमच्या कानी सात बाळ्या   सात सायास   ज्‍याची लागे चाड, तो उडे सात माड (ताडमाड)   सात शिदोरी खाई तरी माय म्हणे माझी गोपी रोडेली   कायदे सदा फिरती, आजचे उद्यां नसती   पर की आस, सदा निरास   सात सुगरणी आणि भोपळा अळवणी   सात लबाड   सात लाजा पदरीं बांधणें   सात हात तवसें नऊ हात बी.   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP