Dictionaries | References

साप काटा मूं खाली


सर्पानें एखाद्याला दंश केला तर त्या रक्तमांसानें सापाचें मुख कांहीं भरुन येत नाहीं, तर तें रिकामेच्या रिकामें राहतें. सापाच्या चावण्याचा त्याला स्वतःला कांहींच फायदा होत नाहीं. ‘ तुला वाटतें कीं शेजार्‍याचें नुकसान करण्यानें त्याला इजा देण्यानं आपलें समाधान होईल, पण नाहीं, साप काटा मूं खाली राहणार.’

Related Words

खाली   साप काटा मूं खाली   साप   जीव खाली पडणें   मार पाहुण्या साप, मी मुलाबाळांचा बाप   कवड्या साप   पाहुण्याचा आदर केला, त्याच्याकडून साप मारविला   कौड्या साप   खाली येणें   मार शेजार्‍या साप, मी मुलाबाळांचा बाप   साप मरे न लाठी तूटे   साप-साप साप म्हणून भुई धोपटणें बडविणें   न्हाणी पाह्यला साप येणें   आकाशात वारा, खाली वावटळीचा पसारा   दादा दादा मार साप, मी लेंकरांबाळांचा घाप   मुंगूस-मुंगूस पाहिला आणि साप पळाला   साप समजला आणि झोडपलें दोरीला   साप मारावा पुरा, नाहींतर सूड घेईल खरा   काटा   घर खाली करणें   खाली राहणें   सब् जग्गें साप तेडा चले, लेकिन बिलमें सीधा घुसे   पाहुण्याकडून साप मारणें-मारविणें   चार लोकांत खाली पाहण्याचा प्रसंग   खाली मैदान होणें   अस्तनींतला निखारा-अग्नि-आग-साप   साटा-साटा झाला, पण काटा नाहीं गेला   मूं बोली सगाई   बत्तीस दांतकी भाखा खाली नहीं जाती   वारुळांत साप आणि वर मारणें   मूं   काटा काढणे   बरॉ आसा मूं म्हळ्यार खाय् न् म्हण यतालॉ   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   गळ्यांत गळेसर नको पण खाली अडसर पाहिजे   परशान बायल खाली   भपका-भपका भारी, खिसा खाली, मार खानेकी निशाणी   कुणब्‍या हातांत जवाद दिली, आंबिली वांगडा भाजून खाली   भरम भारी, खिसा खाली   साप गळयाशीं, औषधें हिमालयापाशीं   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   साप खाई, तोंड रितें   साप म्हणूं नये धाकलो, बामण म्हणूं नये वापलो   साप खाय खार आणि तोंड रितें रहाय (राही)   साप सब जगे तेढा पर आपने बीलमें सीधा   विंचू मराठा आणि साप ब्राह्मण   अस्तनींतला साप   संगीत-संगीतानें आनंद झाला, साप विसरला द्वेषाला   झोपेला लाचावला आणि साप घेतो उशाला   साप रखे पाल, जीका होगा काल   खाली   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP