Dictionaries | References

साबार उदेतेक गेल्ल्यार पर्वत आस


( गो.) पूर्वेकडे जाणार्‍याला शेवटीं पर्वतच आढळतो. अशा प्रकारचीच एक म्हण मल्याळीमध्यें आहे. एकेकाळीं गौड सारस्वत लोक कोचीन व त्रावणकोर या समुद्रालगतच्या प्रदेशांत राहात होते. हा प्रदेश पूर्व बाजूनें मल्य पर्वतानें वेढलेला आहे व तेथील राहाण्यावरुनच ही म्हण प्रचारांत आली असावी. ह्या म्हणीचा खरा गर्भितार्य अजून समजलेला नाहीं.

Related Words

आस   पर्वत   सप्त कुलाचल-पर्वत   आस-पास   श्र्वास तो आस   दुःखाचे डोंगर, पर्वत   पापाचे पर्वत   साबार उदेतेक गेल्ल्यार पर्वत आस   काय केल्‍यार काय आस, न्याय केल्‍यार अर्द आस   महमद पर्वत न्याय   राई-राईचा डोंगर-पर्वत करणें   आपले बळें घालावी कांस, कोणाची न धरावी आस   चिंतेच्या दगडावर दुःखाचा पर्वत कोसळला   भयर पर्वत, भितर खर्वत   दर्यांत आस मासो, ताचें मोल करतलो पिसो   अईन रावणाची व आस लेंडकाची   यशाचे पर्वत झाले   राईचा पर्वत केला, संतोष झाला मूर्खाला   नारद-पर्वत   अति दुर्लघ्य पर्वत   पर्वत (काण्व)   राईचा (होतो) पर्वत, रंकाचा (होतो) राव   पारकी आस। सदा निरास   आपल्या बळें बांधावी (घालावी) कांस आणि कोणाचीहि करूं नये आस   हती सुकल्यारुय गोठ्यांत बांदप आस व्हय   गुड्यारि आसति आंबे, समुद्रां आस मीठ, लोणचें करून बरणि हाडि   आस or आंस   गांवु आशिल्‍लेकडे लावुं आस   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   घर सान जाल्‍ले तरी मन होड आस का   उबो आस मेरेन लॉंखाचो, मरत कूच फुकाचो   म्हातारी जाल्यार जांव, बाबडी घराक आधार आस   जबलग सास, तबलग आस   आपल्या बळें बांधावी कासं आणि कोणाची धरुं नये आस   शेजीची केली आस, तिळतिळ तुटे मांस   घाण्या बैलाने कितलें भोविलें तरी आशिले कडे आस?   फुकाची आस, व्यर्थ झिजे अंगवरलें मांस   मनांत ठाय आस जाल्यार मचव्यांतून ठाय आसे   अस्सल आसल्यारि वाडि आस   जोंवर श्र्वास, तोंवर आस   माय मरो पण आस न मरो   पर की आस, सदा निरास   पोटांत गू आस म्हणु भाईर काण्णु दाकवूं नये   बिगा-बिगानि आस, नित उपास   लांडग्याला घास आणि पुढच्याची आस   द्राक्ष्गाची माधुरी आणि फुलांचा वास, उत्तरोत्तर वाढे तयाची आस   मोव आस थै खणटा   कर्वा गयो आस, अने लिधी फांस   पर आस, सदा निरास   हांडी-हांडीर आसा चेडो, भोवतो सगलो वाडो,-हांडीर आस चेडो, सोदता सगळो वाडो   सप्त कुलाचल-पर्वत   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP