Dictionaries | References

सारासार-सारासार विचार केला, प्राणी आला जन्माला


एकंदर सर्व नीट विचार करुन पाहता असें दिसतें कीं हा जन्म व्यर्थ आहे.

Related Words

विचार सारासार, सोनें भारंभार   आला   सारासार   दुखी प्राणी   आधी करावा विचार, मग करावा संचार   लांडगा आला रे लांडगा आला !   दुःखाचा प्राणी   आला भेटीला, धरला वेठीला   आला आरोप खर्‍यावर तरी तो नाही भिणार   अंधळें म्हणते पाला पाला बहिरें म्हणतें शेताचा मालक आला   कातबोळाला गेला आणि बारशाला आला   हेवा करणार्‍याला शंका नसते, मूर्खाला विचार नसतो   हंसे मुक्ता नेली, मग केला कलाकलाट काकांनीं ।   लांडगा आला भेटीला, कुत्रा गेला गांवाला   आला वारा गेला वारा, कोण कुणाचा सोयरा धायरा   मशिदींतील दिवा, उभा केला दावा   लागली लहर, केला कहर   पाऊस धारोधार, वारा करितो सारासार   कान उपटले तेव्हां ताळ्यावर आला   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   पक्षी प्राणी   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   पाटलाला आला नजराणा, महार झाला दिवाणा   बाप पाहुणा आला म्हणून रेडा का दोहायाचा   मामाचा वशिला, आला नाहीं कामाला   तेलणीनें केला धडा आणि बुधला झाला उपडा   राजाला आला चांदकोत, बटकी कांहीं सुटेना   वडास आलीं वडफळें, कावळयास आलें रुं-आला मुखरोग   आला-ली-लें गेला-भला   आदा कमी केला, धंद्यात फायदा झाला   प्रसंग आला तडातडी, तेथें करावी तातडी   साव-साव केला चोराला, न्याय नाहीं गांवाला   जन्मा आला हेला, पाणी वाहतां (वाहतां) मेला   आधींच (बोंबलण्याचा) उल्हास, त्यांत (आला) फाल्गुनमास   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   हातीं आला, तो लाभ झाला   प्रसवली माता, मळमूत्रीं पुत्र, आला गोत्रीं भाग्यवान्‌   आला उंदरांचा मारा, घरांत मातीचा पसारा   धनी झाला जागा, चोर आला रागा   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   फराळ-फराळ केला म्हणजे जेवणाचें मातेरें आणि अंगवस्त्र ठेवलें म्हणजे बायकोचें मातेरें   देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार   हिस्सा-हिश्शाचा हिस्सा, हिंवर चिंचेचा भाचा आणि त्याला आला उल्हासा   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   कुंभारणीनें कुंभारणीशीं कज्‍जा केला, गाढवाचा कान पिळला   सोनारानें कान टोचले तेव्हां शुद्धीवर आला   आला बायकोचा भाऊ, याहो आपण एका ताटीं जेवूं   सारा मुलुख फिरला आणि रिकामा आला   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   अंगार्‍याला गेला दिवस करायला आला   ईश्वरीजीव or प्राणी   एकटा प्राणी   जन्माला आई आणि पाजाला दाई   देईल वाणी तर खाईल प्राणी   दिवस झाडावर आला   धनी धजला, नौकर जागला, पैशाला पूर आला   फुटकच्या भिकेला, महागपणा आला   शेखसल्ला-शेखसल्ली विचार   सारासार   सारासार विचार   हेला-जन्माला आला हेला, आणि पाणी वाहतां वाहतां मेला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP