Dictionaries | References

सार्वजनिक-सार्वजनिक त्रास हा मनुष्याला जवळ आणतो


सामुदायिक संकटांत मनुष्याची एकमेकांबद्दल सहानुभूति वाढते.

Related Words

त्रास   जवळ करणें   अंधळ्या मनुष्याला रंगाची पारख नसते   दुष्टाचरणी मनुष्याला अंतीं दुःख   उद्योगाचा त्रास, करतो सदा आळस   मूर्ख हा कचितच उपदेशाचा स्वीकार करतो   जवळ धरणें   दुरुन डोंगर साजरे वाटे, आणि जवळ जातां कांटे भेटे (कांटेकुटे)   जवळ नाहीं नाणें, आणि हवें तें करीन म्‍हणे   जया जवळ नाहीं पैसाः तो भला मानुस केसाः   घेणें दोषाचा अनुभव, हा मूर्खाचा स्‍वभाव   मेलेल्याला मारणें हा मूर्खपणा आहे   हा सूर्य हा जयद्रथ   दुरुन डोंगर साजराः दुरुन डोंगर साजरा, जवळ जातां काजरा   घोडामैदान जवळ असणें   हर्ष काल हा पाप काल असतो   जवळ घेऊन   हा ण   मनुष्य हा संवादित्वाचा भुकेलेला असतो   हा-हा मी का तो मी   कायदा हा गाढव आहे   घाईघाईनें नाश करतो, नाशानें तोटा आणतो, तोट्यानें घरी तंटा लागतो, इतका खटला घाईने होतो   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   श्रीखंड-श्रीखंडाचा बेत, दह्याला त्रास   ज्‍याचे जवळ अर्थ, त्‍याच्या अंगीं पुरुषार्थ   काम करते मनुष्‍याला, मुशारा असावा चांगला   पाण्यापासून जवळ, सोयर्‍यापासून दूर   कुबेराचा माल कुबेराला, काय व्हावा मनुष्‍याला   जवळ नाहीं पैका, बाजार लागे फिका   डोळ्याचा त्रास-दबा   जवळ उभा करणें   जवळ असे तें कोपर्‍यांत बसे, लांबचे असे ते स्‍वप्नी दिसे   जवळ नसून अर्थ, उगाच वाहे पुरुषार्थ   घोडा मैदान जवळ आहे   दुधाचे घागरीं मद्याचा हा बुद। पडिलिया शुद्ध नव्हे मग॥   उपकार करावा हा धर्म, कोणाचा न घ्यावा तो उत्तम   हा दाम हें काम   सकळ यातीमध्यें ठक हा सोनार   हा घोडा आणि हें मैदान   हा रामपहारा आहे   निद्रेचा भंग हा प्रकृतीला रोग   हाय or हा   विलो तो भिलो हा?   मूर्खापुढें वाचली गीता, हा अध्याय कोणता?   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   हा हू   अंगारा धुपारा हा सारा मायेचा पसारा   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   उपास तापास बरा, नको हा संसाराचा पसारा   समिधा फुलें दुरवा, हा ब्राह्मणाचा ठेवा   डोळ्याचा त्रास   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP