Dictionaries | References

सासूचे गुण घे ग सुने, नेसग जुनें दानखडें

( व. ) [ दानखडें = लुगडें ] सासू म्हातारी असल्यामुळें तिला नटण्याची स्वाभाविकच आवड नसते. ती जुनीं लुगडीं नेसून सुद्धां निर्वाह करते. सासूचें उदाहरण घेऊन सुनेनेंहि मोठ्या काटकसरीनें, नटणें टाकून संसार चालविला असतां तें पाहून सुनेच्या फाजील काटकसरीची थटटा करण्याच्या इराद्यानें व भलत्या बाबतींत सासूचें अनुकरण निरुपयोगी आहे हे दर्शवितांना ही लावतात.

Related Words

सासूचे गुण घे ग सुने, नेसग जुनें दानखडें   सहा गुण   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   सौ भ ग   गुण उधळणे   गुण शिकविणें   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   गुण काढणें   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   गुण घेणें   दोन दिवस सासूचे, दोन दिवस सुनेचे   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   शेटीचोय गुण आनी काना चोय गुण   उपट सूळ (की) घे खांद्यावर   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   आपले गुण पाघळणें   ती गुण   नवें तेव्हां सवें, जुनें आपला बा झवें   कां ग बाई धांवती, काल निघाली सवती   सुरी-घे सुरी, घाल उरी   चार-दोन दिवस सासूचे, चार-दोन दिवस सुनेचे   सांग सोनें, कधींहि न होय जुनें   घे आपले लुगडें फेडून आणि दे माझा म्‍होतूर काढून   तूं मर ग भाजे, मी नवरा साजे   निसूक or ग   बेचिराख or ग   हं ग   उपजत गुण   कजाख-ग      घटकेचा गुण   डीक-ग   ढों ग   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   धारजिण गुण   पत्रास _   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   बेचिराख-ग   बजाख or ग   मुबलक-ख-ग   मोबलक-ख-ग   वेळेचा गुण   शार्ङ् ‍ ग   षड् गुण   सुभक or ग   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.