Dictionaries | References

साहेबका घर दूर है, जैसी लंबी खजूर l चढे तो चाहे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर ll


परमेश्र्वराचें घर दूर आहे
तेथे उंच खजूराच्या झाडावर चढून जाण्यासारखें आहे. वर पोंचले तर खजूरासारखा प्रेमरस मिळतो पण मध्येंच सोडून देऊन खालीं पडलें तर चक्काचूर होतो. परमेश्र्वरप्राप्तीचा मार्ग बिकट आहे पण अंतीं सौख्य्मय आहे. पण मध्येंच सोडल्यास घात होण्याचा संभव असतो.

Related Words

आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   षड् रस   तो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   लतकोडग्‍याची बलाय दूर, खाता पायतोस जादा नूर   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   आपने आपने ख्यालमे सबही मस्त है   गरज लागती, लज्‍जा दूर होती   घोवानें जोडले, बायल्‍येनं संभाळले, घर थरले   कोळश्यांक दर आयली म्‍हुण घर जळचें?   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   चढे-चढ्या-चढ्‌त्‍या घोड्यानिशी   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   खजूर पिकिल्‍ल्‍या वेळार कावळ्या-तोंडांत रूं   हात (ता-तो) फळी   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   लढो बाप रोटी पकती है !   दुभत्याचें घर   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   एका पेण्यान घर शिवप   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   है   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   आल्यागेल्याचें घर   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   अल्ला यार है बेडा पार है   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   अंधळा व्यभिचारी स्वतःचें घर मारी   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   जैसी   वली-वल्लीको वल्लीही पछानता है   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   सोया-सोया मुवा, बराबर है   फुकट घेणार, दूर नेणार   कानमें तेल डाल बैठे है   बम्मन-बम्मनकी गई बछडी, रावणकी गई लंक, दोनो दुःख समान है, ओ राजा ए रंक   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   आळस दारिद्र्य़ाचे घर   उगीच भरभर, खालीं छप्पर वर घर   गद्धेभी जवानीमें, भले मालूम देते है   दिलें घर कीं उपजलें घर   पैठणी आदर-प्रेम   पाप्याला पंढरपूर, हागायाची गोद्री दूर   बचना-बचेगा नर, तो बांधेगा घर   बिन भाडयाचें घर   बियाह-बीयाह न कीया, बराततो देखी है   भुताटकी-भुताटकीचें घर   वानर म्हणतें पहाट झाली म्हणजे घर बांधूं   सोना-सोतेको सोता, कब जागता है   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP